Propozycja wpisuje się w tworzące się w Polsce mechanizmy alternatywnych metod rozwiązywania...
09.06.2011
HR
Odzież chroniąca przed czynnikami biologicznymi stosowana jest wszędzie tam, gdzie narażone jest...
Roman Majer
08.06.2011
BHP
Czy wyniki pomiarów stężenia pyłów zawierających azbest należy odnieść do 8-godzinnego narażenia...
Maciej Ambroziewicz
07.06.2011
BHP
Osoba w trakcie studiów podyplomowych z zakresu BHP podjęła staż w oparciu o umowę zlecenia,...
Kamil Szymański
06.06.2011
BHP
Dwoma rozporządzeniami Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr...
06.06.2011
BHP
Rząd wprowadza zmiany w wysokości diet za podrże służbowe. Ministerstwo pracy przygotowało projekt...
Agnieszka Rosa
06.06.2011
Ubezpieczenia społeczne HR
Miejsce pracy, jego cechy, struktura i zachodzące w nim procesy może mieć istotne znaczenie w...
Agnieszka Litwa
03.06.2011
HR
Rządowy projekt nowelizacji ustawy o czasie pracy kierowcw jest po pierwszym sejmowym czytaniu....
Agnieszka Rosa
01.06.2011
HR
Co do zasady nie jest zabronione wykonywanie pracy na wysokości 2 m przy pomocy drabiny, jednakże...
Maciej Ambroziewicz
01.06.2011
BHP
W komentarzu zostały przedstawione wymagania prawne dla środków ochrony indywidualnej, które...
Roman Majer
01.06.2011
BHP
Firma A zakupiła 2 linie technologiczne od firmy B. Urządzenia będą przenoszone do firmy A, z tym...
Kazimierz Kościukiewicz
31.05.2011
BHP
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski