Ustawa emerytalna podpisana przez prezydenta
\

W dniu 1 czerwca 2012 r. prezydent podpisał nowelizację ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Przepisy zakładają m.in. podwyższenie wieku emerytalnego.

Zdaniem prezydenta udało się przekształcić ustawę tak, aby jej ostateczny kształt w dużo większym stopniu odpowiadał zarówno na obawy obywateli jak i na ich potrzeby. Wskazał na możliwość wcześniejszego lub późniejszego przejścia na emeryturę. Jak dodał, są informacje dotyczące dążenia niektórych środowisk politycznych do zgłoszenia wniosku do Trybunału Konstytucyjnego, co oznacza, że ustawa będzie w Trybunale wnikliwie zbadana i oceniona od strony konstytucyjności. Prezydent zaznaczył, że dzisiaj trzeba myśleć o systemie emerytalnym już po wejściu w życie ustawy określającej głównie wiek emerytalny. To nie jest koniec prac nad zmianami w systemie pojętej szeroko polityki społecznej – zaznaczył Bronisław Komorowski. Prezydent zaproponował wspólną pracę nad stworzeniem narodowego, strategicznego programu polityki rodzinnej. Wśród możliwych ważnych obszarów współpracy wymienił także działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy, jak również rozwiązań w zakresie pracy tymczasowej.

Źródło: www.prezydent.pl, stan z dnia 4 czerwca 2012 r.

Data publikacji: 4 czerwca 2012 r.