GUS podał stopę bezrobocia w marcu
\

Z danych opublikowanych przez GUS wynika, że w marcu stopa bezrobocia wynosiła 13,3 proc. W porównaniu do lutego 2012 r. odnotowano nieznaczny spadek liczby bezrobotnych. Mniejsza niż przed miesiącem była liczba bezrobotnych nowo zarejestrowanych. Więcej osób niż w lutym 2012 r. wyrejestrowano z urzędów pracy. W końcu marca 2012 r. urzędy pracy dysponowały większą liczbą ofert pracy niż w lutym 2012 r.

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w końcu marca 2012 r. wyniosła 2141,9 tys. osób (w tym 1102,8 tys. kobiet) i była niższa niż przed miesiącem o 26,3 tys. osób (tj. o 1,2%). W ujęciu rocznym wzrosła o 8,0 tys. W stosunku do lutego 2012 r. spadek liczby bezrobotnych odnotowano w 15 województwach, szczególnie znaczący w: podlaskim (o 2,4 proc.), opolskim (o 2,3 proc.), podkarpackim (o 2,1 proc.) oraz lubuskim i świętokrzyskim (po 2,0 proc.). W województwie łódzkim liczba bezrobotnych nie zmieniła się. W porównaniu z marcem 2011 r. bezrobocie zwiększyło się w 8 województwach, najbardziej znaczący wzrost odnotowano w województwach: łódzkim (o 4,8 proc.), małopolskim (o 2,4 proc.), mazowieckim (o 1,8 proc.), śląskim (o 1,7 proc.), podkarpackim i podlaskim (po 0,9 proc.). W województwie lubelskim liczba bezrobotnych nie zmieniła się. Natomiast w siedmiu pozostałych województwach liczba bezrobotnych spadła: dolnośląskim (o 3,6 proc.), zachodniopomorskim (o 2,7 proc.), warmińsko-mazurskim (o 1,6 proc.), świętokrzyskim (o 1,4 proc.), pomorskim (o 0,7 proc.) oraz kujawsko-pomorskim (o 0,6 proc.) i opolskim (o 0,1 proc.).

Źródło: www.stat.gov.pl, stan z dnia 26 kwietnia 2012 r.

Data publikacji: 26 kwietnia 2012 r.