Rodzinne domy pomocy również dla osób niepełnosprawnych
\

Minister Pracy i Polityki Społecznej podpisał rozporządzenie w sprawie rodzinnych domów pomocy. Z usług rodzinnego domu pomocy będzie mogła korzystać osoba wymagająca pomocy także z powodu niepełnosprawności. Rodzinne domy pomocy mogą być prowadzone również przez organizacje pożytku publicznego.

Z dniem 3 maja 2011 r. zmieniona została ustawa o pomocy społecznej. Ustawą z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 81, poz. 440) zmieniony został przepis dotyczący rodzinnych domów pomocy. Zgodnie z nowelizacją, z usług opiekuńczych i bytowych w formie rodzinnego domu pomocy może korzystać osoba wymagająca pomocy innych osób także z powodu niepełnosprawności (dotychczas tylko z powodu wieku). Zmianie uległa także definicja rodzinnego domu pomocy. Stanowi on formę usług opiekuńczych i bytowych świadczonych całodobowo przez osobę fizyczną lub organizację pożytku publicznego dla nie mniej niż trzech i nie więcej niż ośmiu zamieszkujących wspólnie osób wymagających z powodu wieku lub niepełnosprawności wsparcia w tej formie. Rodzinne domy pomocy mogą więc być prowadzone również przez organizacje pożytku publicznego.

Podpisane przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej rozporządzenie w sprawie rodzinnych domów pomocy przewiduje, iż rodzinny dom pomocy może być prowadzony dla osób wymagających wsparcia z powodu wieku lub z powodu niepełnosprawności, przy czym rozporządzenie przewiduje przebywanie w jednym rodzinnym domu albo osób starszych albo osób niepełnosprawnych (a to z uwagi na różne potrzeby osób starszych i osób niepełnosprawnych).

Rozporządzenie przewiduje również zróżnicowanie wymagań standardowych obiektu - podniesione zostały wymagania dla domów nowo powstających (liczba osób mieszkających w jednym domu czy wskaźniki pomieszczeń sanitarnych). Przewidziany został również dwuletni okres, w którym obecnie funkcjonujące rodzinne domy pomocy będą mogły dostosować się do nowych wymagań.

Źródło: www.mpips.gov.pl, stan z dnia 4 czerwca 2012 r.

Data publikacji: 4 czerwca 2012 r.