28 kwietnia: Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy
\

Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy jest obchodzony w dniu 28 kwietnia każdego roku. Międzynarodowa Organizacja Pracy MOP obchodzi ten Dzień pod nazwą: Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy, a związki zawodowe w wielu krajach celebrują ten Dzień jako: Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych.

Dzień ten został oficjalnie po raz pierwszy uznany przez Międzynarodową Organizację Pracy w 2001 r. W 2003 r. ILO proklamowało go jako Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy. Przy współpracy z krajami członkowskimi ILO podkreśla potrzebę prewencji przed wypadkami i chorobami zawodowymi. Obchody tego Dnia są częścią Globalnej Strategii dot. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy ILO. Pomagają w globalnej promocji kultury bezpieczeństwa pracy. Są ważnym elementem działalności „SafeWork” – działu Międzynarodowego Biura Pracy ds. BHP, który w imieniu Międzynarodowej Organizacji Pracy realizuje prace związane z tą tematyką, a także działającego w jego ramach Międzynarodowego Centrum Informacji o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy CIS (Centrum CIS).

Źródło: www.ciop.pl, stan z dnia 26 kwietnia 2012 r.

Data publikacji: 26 kwietnia 2012 r.