W pierwszej kolejności należy ustalić podstawę prawną zatrudnienia pracodawcy, mamy do wyboru na...
Roman Majer
23.03.2011
BHP
Pracownicy służby zdrowia często narażeni są na kontakt z krwią pacjentw, jak rwnież z innymi...
Maciej Ambroziewicz
23.03.2011
BHP
Wiceprezes Zarządu Głównego Polskiego Centrum MediacjiJerzy Książek...
Magdalena Grudziecka Jerzy Książek
23.03.2011
HR
22.03.2011
Ubezpieczenia społeczne

Państwo opłaci składki za nianie

Ubezpieczenia społeczne HR
Państwo będzie finansowało składki ZUS za zatrudnioną przez rodzicw nianię bez sprawdzania, czy...
Agnieszka Rosa
22.03.2011
Ubezpieczenia społeczne HR
Czy mechanik samochodowy dokonujący wymiany klimatyzacji jest narażony na działanie szkodliwych...
Maciej Ambroziewicz
22.03.2011
BHP

Rośnie liczba starszych pracowników

Ubezpieczenia społeczne HR
21.03.2011
Ubezpieczenia społeczne HR
Rozporządzenie Ministrw Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 14 listopada 1952 r. w...
21.03.2011
BHP
Od 21 marca 2011 r. pracodawca zatrudniający pracownikw na podstawie umowy na czas określony będzie...
Agnieszka Rosa
21.03.2011
HR
Czy należy wyznaczyć osobę nadzorującą albo ustalić zasady komunikacji między pracownikami, jeśli w...
Kazimierz Kościukiewicz
21.03.2011
BHP
Gmina uwzględni dochód obojga małżonków ustalając prawo do zasiłku rodzinnego mimo wprowadzenia...
17.03.2011
Pracownik wykwalifikowany zazwyczaj jest pracownikiem lepszym, bardziej kompetentnym. Powoduje to,...
Paweł Ziółkowski
16.03.2011
BHP
Członkowie zarządu spłki ponoszą solidarną odpowiedzialność za długi firmy, w tym rwnież z tytułu...
Agnieszka Rosa
16.03.2011
HR
Posiadając aktualne wyniki badań i pomiarw czynnikw szkodliwych pracodawca ma obowiązek...
Krzysztof Zamajtys
16.03.2011
BHP
Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 marca 2011 r., I OSK 1556/10...
Inny
16.03.2011
BHP