Zgodnie z rozporządzeniem CLP (Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania...
Łukasz Wawszczak
29.12.2010
BHP
Czy wypadek ucznia szkoły ponadgimnazjalnej skierowanego na 30-dniową praktykę jest wypadkiem w...
Kamil Szymański
29.12.2010
BHP
W zależności od stopnia zagrożenia, częstości narażenia na zagrożenie, cech stanowiska pracy...
Kazimierz Kościukiewicz
29.12.2010
BHP
Edukacyjne ścieżki HR-owca często przypominają mityczny labirynt. Personalni nieustannie lawirują...
Małgorzata Lusar
29.12.2010
HR
Czy pracownik obsługujący akumulatorowy wózek widłowy kierowany dyszlem o maksymalnym uniosie wideł...
Roman Majer
28.12.2010
BHP
Od dnia 1 stycznia 2011 r. miesięczny zasiłek chorobowy związany z pobytem w szpitalu będzie...
27.12.2010
BHP
Prawie 10 mld zł mogły zarobić przedsiębiorstwa, które zamiast w ryzykowne opcje zainwestowałyby...
Roman Warkocz
27.12.2010
HR
Pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, jeśli pracodawca ponad miesiąc opóźnia...
23.12.2010
W ramach codziennego wykonywania swoich obowiązkw pracownicy mają do czynienia z wieloma...
Łukasz Wawszczak
22.12.2010
BHP
Zbliża się Boże Narodzenie, warto więc przypomnieć kto, mimo generalnego zakazu pracy w święta...
Agnieszka Rosa
22.12.2010
HR
Dozr techniczny jest wykonywany przez państwowe organy (jednostki) dozoru technicznego, ktrych...
20.12.2010
BHP
Od 8 grudnia 2010 r. zaczęły obowiązywać złagodzone rygory wymagane przy ubieganiu się o dopłaty do...
Agnieszka Rosa
20.12.2010
HR
Czy po ostatniej nowelizacji ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed...
Maciej Ambroziewicz
17.12.2010
BHP
Mimo, że zawartość planu BIOZ jest określona w przepisach, jednakże ich interpretacja oraz...
Jerzy Siegień
15.12.2010
BHP
Jeżeli na terenie zakładu pracy doszło do wypadku, w którym został poszkodowany pracownik...
Roman Majer
15.12.2010
BHP