Czy podczas obróbki skrawaniem na obrabiarkach konwencjonalnych (tokarki, frezarki, szlifierki,...
Kazimierz Kościukiewicz
05.09.2011
BHP
Transport grnikw i dowożenie sprzętu do kopalni nie jest pracą pod ziemią. Tym samym lata pracy...
Agnieszka Rosa
05.09.2011
Ubezpieczenia społeczne HR
05.09.2011
HR

Raport Młodzi 2011

Ubezpieczenia społeczne
Wczesne doradztwo zawodowe, systemy stypendialne o prostej formule, elastyczność form zatrudnienia,...
02.09.2011
Ubezpieczenia społeczne
W dniu 1 sierpnia pracownik zgłosił, że 30 maja 2011 r. uległ wypadkowi. Upadek ze schodów na...
Kamil Szymański
02.09.2011
BHP
Czy ten wypadek przy pracy, który został uznany przez pracodawcę w protokole, ale zakwestionowany...
Maciej Ambroziewicz
02.09.2011
BHP

OPZZ wini rząd za sytuację młodych

Ubezpieczenia społeczne HR
01.09.2011
Ubezpieczenia społeczne HR
Dr Magdalena Rycak, radca prawny
01.09.2011
Chyba każdy pracownik zna przepis art. 52 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst...
Maciej Ambroziewicz
31.08.2011
BHP
Jeśli pracodawca zawrze z przyszłym pracownikiem przedwstępną umowę o pracę, ale nie zdąży...
Agnieszka Rosa
31.08.2011
Ubezpieczenia społeczne HR
Przeprowadzający kontrolę jest zobowiązany przeprowadzić kontrolę stanowisk pracy, na których osoby...
Edward Kołodziejczyk
31.08.2011
BHP
Na jakich stanowiskach należy badać mikroklimat gorący? Czy w starej hali, w której podczas upałów...
Maciej Ambroziewicz
31.08.2011
BHP
Zgodnie z 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie...
Krzysztof Zamajtys
31.08.2011
BHP
Premier Donald Tusk przekonywał w piątek, że zmniejszenie składki do OFE ma zapewnić bezpieczeństwo...
29.08.2011
Ubezpieczenia społeczne HR
Organy Unii Europejskiej mogą przyjmować m.in. rozporządzenia i dyrektywy. Rozporządzenia są aktami...
Edward Kołodziejczyk
29.08.2011
BHP
W I płroczu tego roku ZUS wstrzymał bądź zawiesił wypłatę świadczeń chorobowych na prawie 75,5 mln...
Agnieszka Rosa
26.08.2011
HR
Czy dla prasy hydraulicznej o skoku powyżej 6 mm i prędkość przekraczającą 30 mm/s, może być...
Krzysztof Zamajtys
26.08.2011
BHP
Jedną z form wspłdziałania Państwowej Inspekcji Pracy z partnerami społecznymi są kontrole...
Edward Kołodziejczyk
25.08.2011
BHP