Spotkanie ministrów w Londynie

Środowisko

Polska delegacja pod przewodnictwem Joanny Maćkowiak Pandery, podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska spotkała się w Londynie z przedstawicielami Ministerstwa Środowiska, Żywności oraz Obszarw...

13.09.2011

Polski apel o współpracę UE w sprawie GMO

Środowisko

Czy Europa opowie się za swobodą krajw członkowskich w sprawie zakazu upraw GMO na swoim terytorium? Ministerstwo Środowiska w ramach prezydencji zwraca się z prośbą do ministrw państw członkowskich...

12.09.2011

Ochrona Karpat wzmocniona

Środowisko

Zwiększenie lesistości, zapewnienie funkcji ochronnych lasw w zakresie przeciwdziałania klęskom żywiołowym, tj. powodzie, a także wzmocnienie roli sektora leśnego w łagodzeniu zmian klimatu, m.in....

09.09.2011

Odbudowa lasów na forum międzynarodowym

Środowisko

Odbudowa lasw na terenach zdegradowanych była głwnym tematem spotkania wysokiego szczebla towarzyszącego konferencji Bonn Challenge on Forests, Climate Change and Biodiversity. W obradach, na...

07.09.2011

Nominacje na dyrektorów Parków Narodowych

Środowisko

Parkami Narodowymi - Świętokrzyskim i Magurskim - kierują nowi dyrektorzy. Dzisiaj otrzymali oni z rąk Andrzeja Kraszewskiego ministra środowiska nominacje na stanowiska....

06.09.2011

Polska popiera-kapitał naturalny

Środowisko

Utrata rżnorodności biologicznej spowodowana działalnością ludzi jest tysiąckrotnie szybsza niż tempo naturalne - typowe dla długofalowej historii Ziemi. Dlatego Europa walczy o utrzymanie naszego...

05.09.2011

Nowy Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Środowisko

Od 1 września nowym dyrektorem Świętokrzyskiego Parku Narodowego jest Wojciech Świątkowski. Nominację na to stanowisko podpisał 31 sierpnia br. Andrzej Kraszewski, minister środowiska . W....

02.09.2011

Niskoemisyjna współpraca polsko-japońska

Środowisko

M.in. efektywność energetyczna i racjonalne gospodarowanie zasobami były przedmiotem partnerskiej wspłpracy firm z Polski i Japonii. Andrzej Kraszewski, minister Środowiska podpisałw dniu wczorajszym...

01.09.2011