Pytanie pochodzi z serwisu Prawo Ochrony Środowiska

Czy gmina, która prowadzi na swoim terenie zbiórkę surowców wtórnych zarówno systemem kontenerowym (pojemniki na szkło, PET, makulatura) i workowym (komplet worków z indywidualnych gospodarstw domowych), musi prowadzić ewidencję zebranych surowców wtórnych na podstawie karty ewidencji odpadów oraz karty przekazania odpadów?
Surowce wtórne odbiera firma. Jednocześnie informuję, że na terenie gminy działa zakład będący gminną jednostką organizacyjną, który odbiera od właścicieli nieruchomości zmieszane odpady komunalne.


Jeśli gmina zakupiła i wystawiła pojemniki oraz zakupiła i rozdała worki do selektywnej zbiorki mieszkańcom swojej gminy, ale odbiorem tych odpadów od mieszkańców oraz z wystawionych kontenerów zajmuje się już podmiot trzeci, wtedy gmina nie jest posiadaczem tych odpadów i nie musi prowadzić ich ewidencji. Ewidencję natomiast powinna prowadzić firma odbierająca worki od mieszkańców i opróżniająca kontenery, i to w postaci karty ewidencji odpadów oraz karty przekazania odpadów, jeśli przekazuje je do odzysku lub recyklingu następnemu posiadaczowi odpadów.
Gminna jednostka organizacyjna odbierająca odpady od właścicieli nieruchomości także powinna prowadzić ewidencję odpadów za pomocą karty ewidencji odpadów oraz za pomocą karty przekazania odpadów, jeśli przekazuje je kolejnemu posiadaczowi odpadów.