Pytanie pochodzi z serwisu Prawo Ochrony Środowiska

Czy są wymagane karty przekazania odpadów przy odpadach niesegregowanych?


Pytanie nie jest jasno sformułowane. Nie wiadomo, o jakie odpady niesegregowane chodzi, czy o odpady komunalne czy inne.
W przypadku jakichkolwiek odpadów z grupy od 01 do 19 niezbędna jest karta przekazania odpadu, którą wystawia wytwórca odpadu i za pomocą której odpad jest przekazywany kolejnemu posiadaczowi odpadów.
W przypadku odpadów komunalnych, zbieranych selektywnie czy też nie, karta przekazania odpadu nie występuje w chwili odbioru odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości. Jednakże odbierający odpady komunalne, gdy przekazuje te odpady innemu posiadaczowi odpadów, powinien to uczynić za pomocą karty przekazania odpadu.