Planowana modernizacja nadwiślańskiego nabrzeża, w tym obecnego bulwaru, gdzie w przyszłości pojawić się ma zabudowa tarasowa, dotyczy odcinka od mostu przez Wisłę im. Legionów Marszałka Józefa Piłsudskiego do Zalewu Sobótka i położonej tam plaży kąpieliska miejskiego.

W ramach inwestycji przewiduje się m.in. budowę promenady rozpoczynającej się przy wejściu na nadwiślańskie molo, a kończącej się przy mającym powstać falochronie, zamykającym port jachtowy od strony północno-zachodniej, który jednocześnie będzie częścią trasy spacerowej.

Wzdłuż promenady powstać ma tzw. „skwer biznesu” z fotelami i ławkami wyposażonymi w przyłącza USB, a także plac zabaw, którego motywem przewodnim mają być elementy nawiązujące tematycznie do rzeki, w tym mostek i linarium przypominające sieć rybacką, a także elementy edukacyjne, jak litery z nazwą miasta.

W planach jest także przebudowa biegnącej wzdłuż obecnego bulwaru ulicy Rybaki na długości ok. 1 km, montaż latarni i stojaków na rowery, budowa ścieżki rowerowej, a także ścieżki biegowej o długości ok. 4 km wraz z urządzeniami do ćwiczeń i odpoczynku oraz z punktem poboru wody pitnej.

„Zakładamy, że na inwestycję, której zakres dotyczy rewitalizacji nabrzeża, uda się nam pozyskać dofinansowanie unijne. Jeżeli tak się stanie, to całe przedsięwzięcie będzie musiało zakończyć się do połowy 2018 r. Gdybyśmy nie uzyskali dofinansowania, znajdziemy środki własne” – powiedział Hubert Woźniak z płockiego Urzędu Miasta. Dodał, iż wniosek dotyczący unijnego wsparcia został już złożony, a rozstrzygnięcie konkursu rewitalizacyjnego, w którym aplikuje projekt, spodziewane jest do września.

Wcześniej płocki Urząd Miasta informował, że wartość inwestycji szacowana jest na ponad 30 mln zł, a w tegorocznym budżecie zarezerwowano tam wkład własny na realizację przedsięwzięcia.

W ogłoszeniu przetargowym Urząd Miasta Płocka podał obecnie, że w przypadku, gdy do końca listopada tego roku inwestycja nie uzyska dofinansowania ze środków unijnych, strony zmienią w drodze aneksu postanowienia zawartej wcześniej umowy w zakresie terminu realizacji zamówienia oraz zasady finansowania i płatności: termin wykonania zostanie przedłużony do połowy grudnia 2018 r, a płatności rozłożone zostaną procentowo na lata 2017-19. Oferty w przetargu można składać do 7 czerwca.

Nabrzeże Wisły w Płocku to bulwar i plaża o łącznej długości ok. 2,5 km. W latach 2010-11 wzdłuż bulwaru wybudowano za 17 mln zł molo, które wychodzi w nurt rzeki i biegnie niemal równolegle do jej brzegu na długości ok. 350 metrów.

W części planowanej inwestycji, obejmującej port jachtowy, jej wykonawca będzie zobowiązany do szczegółowej inwentaryzacji geodezyjnej dna Wisły w tym rejonie wraz z pomiarami masy piasku naniesionego nurtem rzeki, a następnie do jego wydobycia w celu pogłębienia koryta basenu portowego. Dokumentacja projektowa zakłada ilość wydobytego urobku na poziomie do 28 tys. 700 metrów sześc.

Rewitalizacja płockiego nabrzeża wiślanego została wcześniej wpisana do Regionalnych Inwestycji Terytorialnych (RIT), instrumentu, który jako autorski projekt samorządu Mazowsza, zaakceptowany przez Komisję Europejską (KE), zakłada równomierny rozwój województwa poprzez realizację inwestycji o znaczeniu subregionalnym.

W 2014 r. władze Płocka oraz jedenastu okolicznych samorządów, w tym powiatów płockiego, gostynińskiego i sierpeckiego, a także gmin Słupno, Radzanowo, Stara Biała, Nowy Duninów i Łąck oraz miasta: Gąbina, Sierpc i Wyszogród podpisały porozumienie w sprawie RIT, który wtedy określany był jako Regionalny Instrument Terytorialny. Do projektu wpisano wtedy kilkanaście inwestycji, jak np. dokończenie budowy obwodnicy Płocka, rewitalizację nabrzeża Wisły w Płocku, a także w Wyszogrodzie oraz budowę ścieżek rowerowych, w tym wokół Jeziora Zdworskiego, największego naturalnego zbiornika wodnego na Mazowszu.

Termin zakończenia tych inwestycji do połowy 2018 r. to wymóg KE, która wyznaczyła dla RIT tzw. +kamienie milowe+ przy realizacji przedsięwzięć w ramach perspektywy 2014-20 by móc w ten sposób weryfikować m.in. wydatkowanie przyznanych środków unijnych. (PAP)