Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie niższym o 2,8 proc. niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 1,0 proc. w porównaniu z czerwcem br. - podał GUS w poniedziałkowym komunikacie.
Spadek produkcji odnotowano we wszystkich działach budownictwa zarówno w porównaniu z lipcem ub. roku, jak i czerwcem br. W stosunku do lipca ub. roku w przedsiębiorstwach, których podstawowym rodzajem działalności są roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej produkcja spadła o 12,9 proc., w jednostkach specjalizujących się we wznoszeniu budynków o 6,6 proc., a w wykonujących roboty budowlane specjalistyczne o 5,1 proc.
W porównaniu z czerwcem br. spadek produkcji odnotowano w przedsiębiorstwach wykonujących roboty budowlane specjalistyczne – o 12,0 proc., roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej – o 6,3 proc., a w jednostkach realizujących głównie roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków – o 4,8 proc.
W okresie styczeń-lipiec br. produkcja budowlano-montażowa była o 4,8 proc. wyższa niż w analogicznym okresie ub. roku.
Dane GUS dotyczą robót o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowanych na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane, w których pracuje więcej niż dziewięć osób.
Szacuje się, że ceny produkcji budowlano-montażowej w lipcu br. były o 0,1 proc. niższe niż w poprzednim miesiącu. Obniżono ceny budowy budynków (o 0,2 proc.), budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej oraz robót budowlanych specjalistycznych (po 0,1 proc.). Ceny produkcji budowlano-montażowej w lipcu br. były o 0,5 proc. niższe niż w grudniu ub. roku i o 0,1 proc. wyższe niż przed rokiem.
GUS podał też w poniedziałek, że ceny produkcji budowlano-montażowej w drugim kwartale br. w stosunku do pierwszego kwartału br. obniżyły się o 0,1 proc. Wskaźnik ten służy do określania kwoty miesięcznych spłat zadłużenia z tytułu kredytu udzielonego na realizację przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego. (PAP)