Ustawa o Muzeum Westerplatte z podpisem prezydenta

Administracja publiczna Budownictwo

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, której celem jest usprawnienie przygotowania i realizacji budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Specustawa określa zasady, warunki i tryb przygotowania inwestycji oraz organy właściwe.

02.08.2019

Rząd wesprze samorządy w remontach budynków komunalnych

Budownictwo

Gminy będą mogły ubiegać się o premie remontowe w wysokości 50 proc. wartości realizowanych przedsięwzięć, a gdy budynki komunalne poddawane remontom są wpisane do rejestru zabytków, premia będzie wynosić 60 proc. kosztów inwestycji.

31.07.2019

Rada Legislacyjna: Legalizacja samowoli po 20 latach jak przedawnienie

Administracja publiczna Budownictwo

Rada Legislacyjna rekomenduje rozwiązanie, które umożliwia legalizację obiektów budowalnych po 20 latach od ukończenia ich budowy, nawet w sytuacji, gdy są one niezgodne z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Warunek: organ nadzoru budowlanego nie wszczynał przez te lata postępowania w sprawie wstrzymania budowy lub rozbiórki.

31.07.2019

WSA: Nakaz rozbiórki nie w miejscowym planie

Samorząd terytorialny Budownictwo

Miejscowy plan określa sposób zagospodarowania terenu na przyszłość. Celem jego uchwalenia nie jest natomiast ingerencja w już istniejący sposób wykorzystania określonego terenu, poprzez rozstrzyganie o konieczności rozbiórki konkretnych obiektów budowlanych – wskazał WSA we Wrocławiu.

29.07.2019

Wspólnoty mieszkaniowe będą prosumentami

Środowisko Budownictwo

Od przyszłej kadencji rządu status prosumenta ma być też dostępny dla wspólnot mieszkaniowych - zapowiedziała Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii. I pochwaliła się, że na dachu budynku resortu powstanie jedna z największych w stolicy instalacji fotowoltaicznych. Przetarg ma być ogłoszony w sierpniu.

26.07.2019

Sprzedaż 16 działek to działalność gospodarcza i podlega VAT

VAT Budownictwo

Podejmowanie zorganizowanych działań, takich jak podział gruntu, wydzielenie dróg, czy wystąpienie o decyzję o warunkach zabudowy, świadczy o tym, że działalność podatnika jest zorganizowana. Ciąg działań wskazuje na aktywność charakterystyczną dla obrotu nieruchomościami. Sprzedaż działek będzie zatem podlegała VAT. Fiskus właśnie to potwierdził.

25.07.2019

Koniec sporu o usługi budowlane w VAT

VAT Budownictwo

Data „wykonania” dla celów VAT jest datą późniejszą, niż moment faktycznego wykonania. Należy za każdym razem dokonać analizy okoliczności realizacji umów na roboty budowlane. Nie można przyjąć założenia, że w każdym przypadku, gdzie ma miejsce odbiór robót przez zamawiającego, datą „wykonania” będzie dzień podpisania protokołu – tłumaczy Małgorzata Militz, doradca podatkowy, pełnomocnik w sprawie Budimex.

22.07.2019

Kiosk nie zablokuje przekształcenia użytkowania we własność

Budownictwo

Kioski czy pawilony handlowe nie będą przeszkodą w przekształceniu prawa użytkowania wieczystego we własność. Deweloperom będzie łatwiej inwestować w tereny poprzemysłowe. Z kolei Krajowy Zasób Nieruchomości zyska nowe możliwości pozyskiwania nieruchomości.

22.07.2019

Samorządy: Podział środków na drogi powinien być szybszy i przejrzysty

Samorząd terytorialny Budownictwo

Samorządy chcą przyspieszenia procedur zatwierdzania listy wniosków w ramach Funduszu Dróg Samorządowych oraz jasnych zasad podziału środków. Obecnie listy się zmieniają i samorządy nagle dowiadują się, że nie dostaną jednak dofinansowania inwestycji. W efekcie muszą za nie zapłacić z własnego budżetu.

19.07.2019

Geoportal część map udostępni bezpłatnie

Budownictwo

Rząd kończy prace nad nowelizacją prawa geodezyjnego i kartograficznego. Za jej sprawą wybrane dane z geoportalu dotyczące działek i budynków będą dostępne za darmo.

18.07.2019

WSA: Legalny remont nie legalizuje samowoli budowlanej

Budownictwo

Gmina zgłosiła do nadzoru budowlanego zamiar wyremontowania drogi. Ten wykazał, że to samowola budowlana i nakazał rozbiórkę. Wojewódzki Sąd Admisnitracyjny uchylił jednak decyzję, bo uznał, że inspekcja nadzoru budowlanego nie wyjaśniła w pełni sprawy. W efekcie nie ma pewności, czy miała rację.

18.07.2019

We Wrocławiu powstanie osiedle w ramach Mieszkania Plus

Samorząd terytorialny Budownictwo

Na kupionej przez PFR Nieruchomości działce we Wrocławiu powstać ma osiedle w ramach programu Mieszkanie Plus. Jeszcze w tym roku zostanie ogłoszony konkurs architektoniczno-urbanistyczny na projekt. Rozpoczęcie budowy planowane jest na czwarty kwartał 2020 roku. Na mieszkańców czekać będzie ponad tysiąc mieszkań.

17.07.2019

WSA: Zjazd z drogi głównej potrzebny, bo firma się rozwija

Budownictwo

Wydając decyzję o lokalizacji zjazdu z drogi publicznej, organy muszą wyważać interes społeczny i indywidualny. Fakt, że wniosek dotyczy zjazdu z drogi głównej, nie powinien przekreślać z góry korzystnego dla strony rozstrzygnięcia. Decyzja odmowna powinna być poprzedzona szczegółową analizą - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach.

16.07.2019

Spółdzielnia nie zablokuje ustanowienia odrębnej własności

Budownictwo Prawo gospodarcze

Senat zdecydował w piątek o przesłaniu do Sejmu projektu noweli ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Ma ona umożliwić uprawnionym dochodzenie przed sądem roszczeń o ustanowienie odrębnej własności lokalu, który należał dotychczas do spółdzielni, gdy stwierdzenie jego samodzielności wymaga wykonania robót adaptacyjnych.

12.07.2019

WSA: Ustalenie parametrów poszczególnych anten to za mało

Środowisko Administracja publiczna Budownictwo

Dla oceny czy inwestycja może potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko konieczne jest dokładne określenie parametrów zarówno poszczególnych anten, jak i całego przedsięwzięcia. Nie można bowiem wykluczyć, że nakładanie się wiązek emitowanego promieniowania spowoduje znaczne przekroczenie dopuszczalnych wielkości – orzekł WSA w Gliwicach.

12.07.2019

WSA: Grubość warstw izolacji termicznej bez wpływu na powierzchnię zabudowy

Budownictwo

Do mierzenia odległości między budynkami nie bierze się pod uwagę grubości warstw izolacji termicznej, tynków lub okładzin zewnętrznych. Rozwiązanie to można stosować przez analogię do mierzenia powierzchni zabudowy każdego obiektu budowlanego, w tym altany wybudowanej na terenie rodzinnego ogrodu działkowego – orzekł WSA w Gorzowie Wielkopolskim.

11.07.2019