NSA: Wznowienie postępowania w sprawie budowy elektrowni wiatrowej

Budownictwo Prawo gospodarcze

Z chwilą wejścia w życie ustawy o elektrowniach wiatrowych mogły powstać ograniczenia w zagospodarowaniu terenów sąsiednich - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Nie można wykluczyć kumulacji wzajemnego oddziaływania projektowanej elektrowni z obecnie istniejącą elektrownią wiatrową, więc wznowienie postępowania było zasadne - dodał.

27.08.2019

Podkarpackie mieszkania plus startują w Dębicy

Budownictwo

W ramach rządowego programu Mieszkanie Plus w Dębicy powstanie 201 mieszkań o średnim metrażu około 50 metrów kwadratowych. To szansa dla miasta - wymienionego na liście Polskiej Akademii Nauk - jako zagrożonego utratą funkcji gospodarczych.

26.08.2019

SN: Gwarancję trzeba wypłacić na pierwsze wezwanie

Prawo cywilne Budownictwo

Gwarancja za roboty budowlane to uproszczona forma dochodzenia należności ze stosunku podstawowego. Gdyby przyjąć inne stanowisko, to Towarzystwo Ubezpieczeniowe byłoby jedynie poręczycielem i należałoby wtedy wykazać co winien jest dłużnik - orzekł Sąd Najwyższy.

26.08.2019

Wąż może uratować dom letniskowy przed rozbiórką

Środowisko Budownictwo

O ciekawych współzależnościach pomiędzy niektórymi środkami egzekucyjnymi i wpływie wyeliminowania jednego z nich na inne wypowiedział się ostatnio Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie. Okazuje się, że wąż Esculapa może sprawić, że dom uniknie rozbiórki - pisze dr Maciej Kiełbowski, adwokat z kancelarii Wardyński i Wspólnicy.

25.08.2019

WSA: Mur oporowy zamiast domu nie jest istotnym odstępstwem

Budownictwo

Inwestor dostał pozwolenie na budowę domu jednorodzinnego z garażem, ale zaczął podwyższać teren działki i stawiać mur oporowy. Według wojewódzkiego Sądu administracyjnego nie było to jednak istotne odstępstwo od zatwierdzonego projektu, bo nie oznacza wybudowania całkiem innego obiektu.

24.08.2019

Budowa mieszkań z planem i za zgodą gminy

Budownictwo

Inwestycje mieszkaniowe nie powinny być tworzone z pominięciem planów przestrzennych, ani realizowane tam, gdzie rozpraszają istniejące budownictwo i są daleko od szkół czy innych instytucji – uważają eksperci. Ich lokalizacja powinna zależeć od decyzji rady gminy. Radni mogą wpływać na standardy ustawowe i modyfikować je, ale jak się okazuje, nie bardzo chcą.

22.08.2019

WSA: Zalanie domu gnojówką to nie rażące naruszenie prawa

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna Budownictwo

Sądy administracyjne nie chcą unieważnić decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zbiornika na gnojowicę, która zalewa piwnice sąsiadującego domu. Sąd cywilny odesłał sprawę do sądu administracyjnego, który z kolei stwierdził, że nie doszło do rażącego naruszenia prawa. Właścicielka nie może domu sprzedać, a mieszkać się w nim nie sposób.

22.08.2019

Łatwiej o zgodę na nabycie nieruchomości rolnej

Budownictwo

Od czerwca nabywca nieruchomości rolnej nie musi już wykazywać rękojmi należytego prowadzenia działalności rolniczej. Zmieniły się warunki tzw. przymusowego wykupu gruntów rolnych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. O zmianach w obrocie ziemią rolną piszą Sylwia Moreu-Żak i Agnieszka Saganowska z kancelarii Wardyński i Wspólnicy.

21.08.2019

Nowe przepisy o uwłaszczeniu ratują deweloperów przed niedozwoloną pomocą publiczną

Budownictwo Prawo gospodarcze

Firmy, zwłaszcza deweloperskie, które nie złożyły do 31 marca oświadczenia o wyborze dłuższego niż 20 lat okresu dokonywania opłat przekształceniowych mogą spać spokojnie. Za sprawą nowelizacji zrobi to za nie urząd. Dzięki temu unikną problemów związanych ze skorzystaniem z niedozwolonej pomocy publicznej.

20.08.2019

Prezydent podpisał ustawę o udostępnianiu informacji o środowisku

Środowisko Budownictwo

Usprawnienie procedur i postępowań administracyjnych dla podmiotów planujących realizację inwestycji oddziałujących na środowisko - to cel ustawy, którą podpisał prezydent. Zmiany dotyczą także organów administracji publicznej uczestniczących w procesie podejmowania rozstrzygnięć.

19.08.2019

NIK krytykuje urzędy za nadmorskie budowy  

Administracja publiczna Budownictwo

Inwestycje tuż przy plażach, na krawędziach klifów i na wałach wydm, nawet bez badań geotechnicznych - takie błędy wytyka dyrektorom skontrolowanych urzędów morskich Najwyższa Izba Kontroli. I dodaje, że pozytywnie opiniowali oni zgody na budowę w takich przypadkach, nie troszcząc się o ochronę wybrzeża.

14.08.2019

Restrukturyzacja odpowiedzią na problemy w branży budowlanej

Budownictwo Finanse

Informacje o składanych przez głównych wykonawców wnioskach o ogłoszenie upadłości mogą świadczyć o zbliżającym się kryzysie w branży budowlanej, podobnym do tego z 2012 roku. Podmioty, które w swoim portfelu mają zarówno nierentowne inwestycje, jak i zyskowne powinny rozważyć skorzystać z możliwości postępowania restrukturyzacyjnego, które pozwala odstąpić od umowy

14.08.2019

WSA: Farma fotowoltaiczna bez warunku dobrego sąsiedztwa

Administracja publiczna Budownictwo

Farma fotowoltaiczna jest urządzeniem infrastruktury technicznej, więc nie musi spełniać warunku dobrego sąsiedztwa i dostępu do drogi publicznej. Specyfika takich inwestycji wyklucza bowiem możliwość ich dostosowania do cech zabudowy istniejącej. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi.

13.08.2019

WSA: Maszt telekomunikacyjny nie może być tymczasowy

Administracja publiczna Budownictwo

O tymczasowym charakterze obiektu nie może rozstrzygać wyłącznie zamiar inwestora. Jest to niewątpliwie warunek konieczny do zastosowania procedury zgłoszeniowej, lecz z pewnością niewystarczający. Dlatego budowa masztu telekomunikacyjnego o wysokości 27 m wymaga pozwolenia na budowę. Tak orzekł WSA w Opolu.

09.08.2019

WSA: Miejscowy plan zablokował wydobycie kopaliny

Samorząd terytorialny Budownictwo

Spółka ubiegała się o wydanie decyzji w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla wydobycia kopaliny. Organ jednak odmówił, ponieważ inwestycja ta należała do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, które były zakazane przez przepisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Akt ten dopuszczał jedynie poszukiwanie i rozpoznawanie złóż

08.08.2019

Senat proponuje sposób na zmuszenie spółdzielni do wyodrębnienia lokalu

Budownictwo

Spółdzielnia mieszkaniowa nie będzie mogła uzależniać ustanowienia prawa odrębnej własności lokalu od wykonania robót adaptacyjnych - takie są założenia senackiej nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Jeśli bezczynność będzie się przedłużać - można zaskarżyć spółdzielnię do sądu.

05.08.2019

Notariusze doradzają umowy przedwstępne przy zakupie mieszkań

Prawo cywilne Prawo rodzinne Budownictwo

Przedwstępna umowa notarialna gwarantuje wzajemne porozumienie i niezmienność deklaracji nie tylko w zakresie ceny, ale także w zakresie finalnym, czyli doprowadzenia do zawarcia umowy zasadniczej kupna albo sprzedaży mieszkania - zapewniają notariusze. Jak podkreślają, jest to także istotne dla zabezpieczenia się przed zdarzającymi się ostatnio próbami oszustw.

04.08.2019

Kobieta w ciąży zaskarży urząd za schody, jak nie znikną, będzie kara

Pomoc społeczna Administracja publiczna Budownictwo

Każdy, kto uzna, że nie może swobodnie skorzystać z usług publicznych, bo na przykład trudno mu wejść do budynku, może zaskarżyć niedostępną instytucję. Taki ogromny wpływ na zmiany w zakresie dostępności będą miały nie tylko osoby niepełnosprawne, ale też starsi, kobiety ciężarne, rodzice z wózkami i inni, którzy mają tak zwane szczególne potrzeby.

03.08.2019