Żółta kartka inspektora nie wstrzyma budowy chyba, że inwestor ją zlekceważy

Budownictwo

Rząd chce wprowadzić na budowach mechanizm tzw. żółtej kartki. Dzięki niej inspektor nadzoru budowalnego w razie istotnych odstąpień nie będzie wstrzymywać budowy, tylko pouczy inwestora. Dopiero, gdy ten zlekceważy zalecenia, zastosuje ostrzejsze środki. Propozycja nie jest nowa, pojawiała się już kilkakrotnie w różnych projektach. Jednak w trakcie prac legislacyjnych - znikała. Teraz ma duże szanse zostać uchwalona.

06.04.2023

Koniec flippingu - cesja praw do mieszkań dla pieniędzy będzie zakazana

Budownictwo

Handel cesjami umów rezerwacyjnych i deweloperskich zmniejsza dostęp do nowych mieszkań i zwiększa ich ceny. Przyjęty we wtorek przez Radę Ministrów projekt nowych przepisów ma ograniczyć możliwość zawierania tego typu umów. Jest to autopoprawka do ustawy dotyczącej kredytu 2 proc., której projekt rząd przyjął w połowie marca br.

04.04.2023

Definicja terenu zabudowanego i niezabudowanego zależy od usytuowania obiektów

Budownictwo

Odległość obiektów budowlanych oraz niebędących obiektami budowlanymi reklam od krawędzi jezdni drogi publicznej uzależniona jest od określenia, czy obiekty te znajdują się na terenie zabudowy. W praktyce pojawiają się w tym zakresie różne interpretacje utrudniające życie inwestorom.

01.04.2023

Rząd chce ukrócić patodeweloperkę. Są zapowiedzi, ale projektu wciąż brak

Budownictwo

Rząd chce ukrócić patodeweloperkę. Od dłuższego czasu pracuje nad nowymi przepisami, które mają poprawić standard mieszkań oraz uniemożliwić obchodzenie przepisów. Planuje m.in. zakazać budowy mikrokawalerek. Problem nie leży jednak w budowaniu i sprzedaży lokali usługowych, ale w dokonywaniu nielegalnej zmiany sposobu użytkowania tego typu lokali, braku kontroli i stosowania sankcji przez organy nadzoru budowlanego.

31.03.2023

WSA: Miejscowy plan przyczyną umorzenia postępowania w sprawie warunków zabudowy

Administracja publiczna Budownictwo

Obowiązywanie dla danego terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wyklucza prowadzenie postępowania oraz możliwość i konieczność uzyskania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji. Uchwalenie i wejście w życie tego aktu w toku prowadzenia postępowania skutkuje uznaniem, że stało się ono bezprzedmiotowe i podlega umorzeniu. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.

30.03.2023

Dom bez formalności powyżej 70 metrów – kolejny krok w deregulacji prawa budowlanego

Administracja publiczna Budownictwo

W środę Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji prawa budowlanego. Budowa jednorodzinnych budynków mieszkalnych o powierzchni zabudowy powyżej i poniżej 70 mkw., będzie możliwa na podstawie tej samej procedury – jedynie na podstawie zgłoszenia. To kolejny etap upraszczania, przyspieszania i cyfryzacji procesu inwestycyjno-budowlanego.

29.03.2023

Zasiedzenie nieruchomości czasem z podatkiem od spadków i darowizn

CIT Budownictwo Prawo gospodarcze

Nabycie nieruchomości tytułem zasiedzenia przez posiadacza niebędącego jej właścicielem zostaje stwierdzone przez sąd, jeżeli rzeczywisty stan posiadania jest inny niż stan prawny nieruchomości. Co do zasady podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, a ewentualne zwolnienie zasiedzenia z opodatkowania ma zastosowanie jedynie do współwłaścicieli ułamkowych części nieruchomości.

29.03.2023

Branża budowlana nadal pod presją kryzysu wywołanego wojną w Ukrainie

Budownictwo

​Zdecydowana większość firm budowlanych w Polsce nadal odczuwa skutki szoku cenowego związanego z konfliktem zbrojnym w Ukrainie. Aż 8 na 10 firm realizujących długoterminowe kontrakty budowlane mierzy się z ogólnym wzrostem kosztów realizacji inwestycji, w tym zwłaszcza materiałów budowlanych. Tylko co czwarta firma zdołała osiągnąć porozumienie z inwestorem i dokonać waloryzacji wynagrodzenia.

28.03.2023

Deweloper jako inwestor bez prawa do ulgi prowzrostowej

CIT Budownictwo

Deweloper korzystający z podwykonawców nie wykonuje działalności produkcyjnej, lecz działalność handlową lub dystrybucyjną i nie ma prawa do ulgi prowzrostowej – twierdzi w interpretacji prawa podatkowego skarbówka. Stanowisko organów skarbowych w mocnym stopniu ogranicza możliwość stosowania tej ulgi w branży nieruchomościowej – oceniają eksperci.

24.03.2023

Nowe zasady umarzania pożyczek z Funduszu Dostępności

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Budownictwo

Od 1 kwietnia zmieniają się zasady udzielania pożyczki z Funduszu Dostępności na likwidację barier architektonicznych. Zmiany obejmą poziom umorzenia pożyczek w zależności od przeznaczenia budynku i będą dotyczyć zarówno pożyczek bezpośrednich jak i pośrednich. Dzięki już udzielonym pożyczkom ponad 100 tys. osób rocznie będzie miało ułatwiony dostęp w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej.

23.03.2023

NSA: Cała sportowa infrastruktura nie jest budowlą

CIT Budownictwo

Infrastruktura sportowa w postaci kolejki linowej i wyciągów narciarskich nie powinna być opodatkowana podatkiem od nieruchomości jako budowle od całej swojej wartości. Budowlami, podlegającymi opodatkowaniu tym podatkiem, będą wyłącznie obiekty stacji narciarskiej, mające charakter obiektów budowlanych w rozumieniu Prawa budowlanego. Wykładnia nie może być rozszerzająca - uznał Naczelny Sąd Administracyjny.

23.03.2023

Klauzule integracyjne, czy mogą wpływać na sposób interpretacji umowy przez sąd

Prawo cywilne Budownictwo

Klauzula integracyjna może w pewnym zakresie modyfikować ogólne zasady wykładni umowy. Tym niemniej samo stwierdzenie, że umowa stanowi całość porozumienia pomiędzy stronami i zastępuje wszystkie wcześniejsze, nie będzie na ogół wystarczające. W przypadku sporu co do wykładni umowy sąd bierze pod uwagę także okoliczności wynikające z przebiegu negocjacji.

22.03.2023

Dostawa lokali mieszkalnych bez VAT i bez możliwości odliczenia podatku naliczonego

VAT Budownictwo

Dostawa lokali mieszkalnych stanowiących towar handlowy będzie korzystać ze zwolnienia VAT. Jednakże nakłady poniesione w związku z remontem takich lokali nie spowodują ich ulepszenia w znaczeniu podatkowym i tym samym nie będzie możliwe odliczenie podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących koszty remontu lokali.

20.03.2023

Kary biczem na urzędników - mają zmusić do wydania pozwolenia na budowę w 30 dni

Administracja publiczna Budownictwo

Ministerstwo Rozwoju i Technologii chce zmusić urzędników do szybszego wydawania pozwoleń na budowę, a inwestorów zachęcić do składania e-wniosków w tej sprawie. Ci, którzy zechcą załatwić elektronicznie formalności, poczekają tylko miesiąc. Gwarantem szybkości postępowania mają być kary nakładane na urzędników. Efekt może być jednak odwrotny od zakładanego, bo postępowania będą masowo zawieszane.

16.03.2023

Unieważnienie sprzedaży mieszkań z lokatorami

Prawo karne Prawo cywilne Budownictwo

Trzy lata więzienia, a także ponad 110 tys. zł grzywny, sąd wymierzył nabywcy mieszkań oskarżonemu o to, że jako pełnomocnik spółdzielni działał na jej szkodę. Zaś byłemu wiceprezesowi spółdzielni - karę roku i 10 miesięcy więzienia. Sąd Okręgowy w Katowicach unieważnił umowę dotyczącą 186 mieszkań, sprzedanych wraz z lokatorami. Oskarżony odpowiadał też za przywłaszczenie praw majątkowych, poświadczenie nieprawdy w dokumentach i oszustwa.

15.03.2023

Mieszkanie dla studenta - jak bezpiecznie wynająć

Budownictwo Dla studenta

Rynek nieruchomości do wynajmu wciąż się zmienia i rozwija, ale ostatnie lata związane z pandemią, wojną w Ukrainie i ogólnym kryzysem gospodarczym sprawiły, że dostępnych lokali jest coraz mniej, także tych określanych jako lokale dla studenta. Jeżeli już uda się znaleźć wymarzone mieszkanie, to przystępując do zawarcia umowy z jego właścicielem warto być świadomym zarówno swoich praw, jak też obowiązków.

15.03.2023

Walka z pieniaczami na budowie - rząd ma nową propozycję

Samorząd terytorialny Budownictwo

Rząd planuje ukrócić bezpodstawne blokowanie inwestycji. Najpierw chciał karać grzywną lub aresztem, teraz ma inny pomysł. W odwołaniu trzeba będzie wskazać konkretne zarzuty i przedstawić dowody. Zdaniem prawników, dzięki temu liczba skarg może i zmaleje, ale problemu nie rozwiąże, a tylko zaszkodzi osobom broniącym się przed niechcianą inwestycją.

14.03.2023

Samorządy apelują o zostawienie 500 metrów dla wiatraków

Samorząd terytorialny Budownictwo

Piętnaście  organizacji samorządowych zaapeluje do premiera Mateusza Morawieckiego i Sejmu o pozostawienie 500 metrów w ustawie wiatrakowej i przekazanie decyzyjności gminom i społeczności lokalnej. - Wierzymy, że nasza inicjatywa pozwoli na odblokowanie pełnego potencjału energetyki wiatrowej w Polsce - czytamy w apelu. Sejmowe komisje proponują odrzucenie senackiej poprawki w tej sprawie.

07.03.2023
Prawo.pl