Dziesiątki poselskich poprawek do projektu ustawy o OZE

Środowisko

Dziesiątki poprawek do rządowego projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE) zgłosili posłowie we wtorek w Sejmie; kilkanaście z nich to poprawki merytoryczne. Projekt został ponownie...

14.01.2015

Senat: 7 poprawek do nowelizacji ustawy o odpadach

Środowisko

Senat z 7 poprawkami przyjął nowelizację ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. Przygotowana przez senatorów nowelizacja zakłada m.in., że spalarnie śmieci uznaje się za ponadregionalne...

13.01.2015

Warszawa: kamienica przy Koszykowej zabytkiem

Budownictwo

Kamienica przy ul. Koszykowej 24 autorstwa wybitnego architekta Juliusza Dzierżanowskiego, wzniesiona w latach 1900-02, została wpisana do rejestru zabytków.

13.01.2015

Sankcje dla przedsiębiorców za zmowy cenowe

Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, która wejdzie w życie 18 stycznia 2015 r., zwiększa uprawnienia prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz przewiduje znacznie...

13.01.2015

Lubuskie: rekordowa liczba nietoperzy zimuje w MRU

Środowisko

38.594 nietoperze spędzają zimę w Międzyrzeckim Rejonie Umocnionym w Lubuskiem. To absolutny rekord w 15-letniej historii monitoringu liczebności tych ssaków w tym największym z polskich zimowisk...

13.01.2015

Przedsiębiorca musi wybrać formę opodatkowania

Podatnicy, którzy zdecydowali się prowadzić działalność gospodarczą i wybrali już formę jej prowadzenia muszą wybrać odpowiednią dla siebie formę opodatkowania podatkiem dochodowym. Mają do wyboru...

13.01.2015

Takie prawo, że można - rusza kampania UOKiK

Pod takim hasłem rusza kampania UOKiK informująca o nowych prawach konsumenta.25 grudnia 2014 roku weszła w życie ustawa o prawach konsumenta. Nałożyła ona liczne obowiązki na przedsiębiorców a także...

12.01.2015

SLD proponuje zmiany w prawie łowieckim

Środowisko

Czynny udział właścicieli nieruchomości przy tworzeniu obwodów łowieckich - zakłada projekt noweli Prawa łowieckiego autorstwa SLD, którym posłowie zajmą się na najbliższym posiedzeniu Sejmu. Nowe...

12.01.2015

Raporty społeczne także dla MŚP?

Coraz więcej przedsiębiorstw z sektora MŚP prowadzi działania z zakresu odpowiedzialnego biznesu. Można więc zakładać, że trend dotyczący przygotowywania raportów społecznych także w niedługim czasie...

12.01.2015