Jak podał Eurostat, w 2011 r. OZE dostarczyły 13 proc. energii skonsumowanej przez unijnych odbiorców końcowych. W przypadku Polski udział ten w 2011 r. wyniósł 10,4 proc. - o 1,1 pkt proc. więcej niż w roku 2010.

Według informacji Eurostatu, największy udział energii odnawialnej w konsumpcji energii posiadały na koniec 2011 roku: Szwecja (46,8%), Łotwa (33,1%), Finlandia (31,8%) i Austria (30,9%). Z kolei najmniej OZE konsumowali Maltańczycy (0,4%), Luksemburczycy (11%), Brytyjczycy (3,8%), Belgowie (4,1%) oraz Holendrzy (4,3%).