Głównym tematem poruszonym przez Marcina Korolca podczas konwentu był nowy system gospodarowania odpadami. Minister podkreślił, że prawidłowo przygotowane WPGO (Wojewódzkie Plany Gospodarki Odpadami), obok KPGO (Krajowych Planów Gospodarki Odpadami), są jednym z warunków uzyskania środków z polityki spójności na działania w obszarze gospodarowania odpadami. Z analizy planów inwestycyjnych zawartych w WPGO wynika, iż zaplanowanych do realizacji do 2020 roku zostało zbyt wiele inwestycji w stosunku do szacowanej ilości odpadów. Stąd konieczna jest analiza planów inwestycyjnych.


Minister zwrócił także uwagę, że nowy system gospodarowania odpadami to szansa na rozwój lokalnych przedsiębiorstw działających w tym obszarze. Podkreślał, że nowy system gospodarowania odpadami to nie tylko bardziej czyste środowisko naturalne. Posegregowane śmieci to cenne surowce, które po przetworzeniu mogą nam służyć jeszcze wiele razy. Zmiana systemu jest także szansą dla rozwoju przedsiębiorstw w sektorze zbierania i recyklingu odpadów, przyczyniając się tym samym do tworzenia nowych miejsc pracy w regionach.