Gdy Samorządowe Kolegium Odwoławcze ociąga się z rozpoznaniem wniosku w sprawie aktualizacji opłaty...
Wojciech Federczyk
07.01.2014
Budownictwo
Dzięki ożywieniu gospodarki bezrobocie ma wyraźnie spaść na wiosnę. Już wtrzecim kwartale 2013 roku...
Inny
07.01.2014