Pytanie
W związku z u.u.w.z. o świadczenie to, składają wnioski osoby, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego w dniu 1 lipca 2013 r., wśród wnioskujących są osoby, które opiekowały się niepełnosprawnymi członkami rodziny do dnia ich zgonu, wnioskują więc o spłatę świadczenia za okres od 1 lipca do dnia zgonu osoby, nad którą sprawowana była opieka.
Co w takiej sytuacji z rodzinnym wywiadem środowiskowym, jeśli nie ma już osoby nad którą opieka była sprawowana do dnia zgonu?
Jak ten fakt potwierdzić - wywiadem - gdzie i z kim, czyim oświadczeniem?
Czy wywiad powinien być przeprowadzony również w sytuacji, gdy osoba wnioskująca o wypłatę zasiłku dla opiekuna podjęła zatrudnienie i wnioskuje o wypłatę świadczenia do dnia podjęcia zatrudnienia, aktualnie z uwagi na dalszą pracę opieki już nie sprawuje?