Pytanie
Jakie konsekwencje w podatku dochodowym od osób fizycznych będzie miało zakwalifikowanie samochodu będącego środkiem trwałym jako samochodu wykorzystywanego częściowo do celów prywatnych (co wynika ze zmian w podatku VAT: odliczenie 50% VAT w przypadku samochodu wykorzystywanego zarówno w celach prowadzonej działalności gospodarczej jak i prywatnych, a odliczenie 100% VAT w przypadku samochodu wykorzystywanego wyłącznie w celach prowadzonej działalności gospodarczej)?
Jak będzie wyglądać kwestia amortyzacji takiego środka trwałego?
Czy można dokonywać częściowej amortyzacji środka trwałego (liczonej np. od 50% jego wartości)?
Czy urząd skarbowy może zakwestionować dokonywanie odpisów amortyzacyjnych oraz kosztów eksploatacji (paliwo, części, naprawy, ubezpieczenie) w pełnej wysokości (czyli amortyzacja liczona od 100% jego wartości, a koszty eksploatacji rozliczane w pełnej wysokości wynikającej z faktur/polis)?