Pytanie
Pracownica po urlopie macierzyńskim złożyła wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy do 7/8 etatu na okres dwóch lat. Po dwóch miesiącach od powrotu do pracy w obniżonym czasie pracy, pracownica poważnie zachorowała i aktualnie choruje. W lutym 2014 r. upłynie 182- dni okresu zasiłkowego. Pracownica złożyła wniosek w ZUS dot. świadczenia rehabilitacyjnego.
Czy w przypadku uzyskania świadczenia rehabilitacyjnego przyznanego na okres dłuższy niż 3 miesiące pracownica podlega ochronie przed wypowiedzeniem?
W kwietniu minie rok od powrotu do pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy.