Pytanie
Prowadzimy spółkę jawną (pełne księgi) zajmującą się sprzedaż hurtową. Sprzedajemy towar w kraju i poza kraj. Należności wynikające z faktur sprzedaży są wyrażone w złotówkach lub w innych walutach (euro, dolary amerykańskie). Płatność od kontrahentów otrzymujemy na rachunki spółki. Firma posiada również rachunki bankowe w walucie obcej. Często występuje sytuacja, gdzie przelew nie jest na pełną kwotę faktury i powstaje niedopłata na np. 50 euro. Z informacji uzyskanych od klienta i banku obsługującego spółkę, wynika że kwota ta została potrącona przy przelewach międzybankowych. Dlatego klient twierdzi, że na własnym wyciągu bankowym ma pełną kwotę faktury sprzedaży, a na naszym wyciągu z kolei nie ma wzmianki o potrąceniach opłat bankowych. W tej sytuacji powstaje nierozliczona należność.
Jakie dokumenty spółka powinna posiadać aby uznać tą niedopłatę za koszt?