Pytanie
Czy podatnik X powinien zostać zwolniony z podatku dochodowego z tytułu sprzedaży nieruchomości?
Czy też podatnik X zapłaci podatek dochodowy z powodu budowy domu na działce, której jest współwłaścicielem w połowie?
Podatnik X był współwłaścicielem nieruchomości nabytej w drodze dziedziczenia ustawowego, spadek po rodzicach (nieruchomość) po połowie należy się podatnikowi x oraz jego siostrze. Dnia 3 września 2010 r. siostra podatnika zrzeka się na jego rzecz swojej części spadku. Dnia 4 marca 2011 r. X sprzedaje całą już swoją nieruchomości (spadkową). W celu uniknięcia podatku dochodowego podatnik X w wymaganym terminie złożył oświadczenie, że kwotę ze sprzedaży nieruchomości w ciągu 2 lat wyda na cele mieszkaniowe. W ciągu 2 lat podatnik X wydaje całą kwotę ze sprzedaży na budowę domu jednorodzinnego. Jednakże dom wybudował na działce, której jest współwłaścicielem tylko w połowie, a drugą połowę posiada jego syn. Syn nie partycypował w budowie domu.