Pytanie
Czy w regulaminie wynagradzania można ująć zapis, że zwroty kosztów podróży służbowej samochodem niebędącym własnością pracodawcy rozliczane są do wysokości kosztów biletów komunikacją publiczną?
Pracownicy urzędu kilkanaście razy w miesiącu dojeżdżają do "punktów" obsługi bezrobotnych poza siedzibą pracodawcy. Pracodawca na poleceniach wyjazdu określa środek komunikacji jako PKS, BUS. Zwrot kosztów przejazdu następuje więc po okazaniu biletów. Jednak niektórzy pracownicy dojeżdżają własnym samochodem (z wygody). Wypełniają druk delegacji jako transport własny i na poleceniu piszą: "proszę o zwrot kosztów przejazdu do wysokości ceny biletów" (i załączają wydruk z Internetu cen biletów). Nie są to sporadyczne przypadki i od ponad roku jest to akceptowane przez pracodawcę (w urzędzie nie stosuje się rozliczenia tzw. kilometrówki, ze względu na oszczędności - taniej autobusem niż samochodem).
Czy takie uregulowanie będzie zgodne z prawem?