Pytanie
Pracownik zgłosił do pracodawcy, iż uległ wypadkowi w drodze z domu do pracy. Sporządzono kartę wypadku, lecz nie uznano zdarzenia za wypadek w drodze z domu do pracy, ponieważ wątpliwości budził m.in. czas, w którym wypadek rzekomo miał miejsce. W karcie wypadku podano oczywiście argumentację. Pracownik powiedział, że nie zgadza się z treścią karty, oba egzemplarze podpisał, a na egzemplarzu wpisał "nie zgadzam się z treścią protokołu i postanowieniem komisji rozpatrującej".
Jakie możliwości odwoławcze ma pracownik w przypadku gdy nie zgadza się z treścią karty wypadku w drodze?
Jakie działania powinien podjąć w tym momencie pracodawca (zakład pracy)?