Pytanie
Podatnik użytkuje samochód do 3,5 który nabył przed 2014 r., a który po zmianach ustawy z 1 kwietnia 2014 r. nadal posiada zaświadczenie o przeprowadzonym dodatkowym badaniu technicznym pojazdu, że spełnia warunki dla ustawy VAT (ponownie zrobione po zmianach ustawy).
Czy od takiego pojazdu należy określać czy jest użytkowany w 50% czy 100% w związku z działalnością gospodarczą?
Jeśli tak i właściciele opowiedzą się, że jest wykorzystywany w 50% to czy można odliczać od niego VAT z paliwa w całości oraz od pozostałych kosztów związanych z utrzymaniem samochodu również w całości?