Pytanie
Firma prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą jako biuro podróży, prowadząc księgi rachunkowe. Świadczy usługi w zakresie rezerwacji np. hoteli, wynajmu samochodów, restauracji itp, a także jako agent turystyczny pośrednicząc w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych na rzecz organizatorów turystyki (przychodem z tej działalności jest prowizja agenta). Klient (osoba fizyczna) rezerwując przez biuro wycieczkę do Turcji jest zobowiązany wykupić także wizę do tego kraju. Kupno wizy nie wchodzi w zakres świadczonych usług pośrednictwa turystycznego na rzecz organizatorów turystyki, w związku z czym biuro we własnym zakresie kupuje wizy dla klienta, za które otrzymuje wynagrodzenie. Biuro dokonuje zakupu e-wizy (elektronicznej wizy) na portalu internetowym Republiki Turcji. Biuro podaje dane klienta w celu zakupu wizy oraz dokonuje płatności za wizę firmową kartą kredytową. Jako potwierdzenie dokonania transakcji biuro otrzymuje dokument "Receipt" wraz z numerem dokumentu, datą wystawienia, opisem zakupionej wizy (numerem wizy), wartością wizy w USD, informacją przez kogo został dokument wystawiony ("issued by") oraz informacją dla kogo został wystawiony ("received from"). Niestety wystawiony dokument jest na dane klienta (kopiowane są one z e-wizy i nie podlegają edycji – zawierają imię, nazwisko oraz adres).
W związku z powyższym powstaje wątpliwość, czy mimo, że dokument "Receipt" jest wystawiony na dane klienta, ale opłacony przez biuro można zaliczyć go do kosztów uzyskania przychodów?