Pytanie
Zmiana stanowiska Ministerstwa Finansów w kwestii kwalifikowania przychodów twórców prowadzących działalność gospodarczą w tym zakresie opodatkowanych podatkiem liniowym 19%. Jeszcze do niedawna nie było podstaw do obaw co do przychodów artystów o ile prowadzą działalność gospodarczą.
Czy są obecnie podstawy prawne do kwalifikowania przychodów z praw autorskich i ich rozliczania wg skali o ile są uzyskane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w tym przypadku artystyczną?
Czy zmienia coś fakt, o ile twórca będzie to robił w formie spółki osobowej cywilnej ewentualnie jawnej i w ramach tej spółki będą wykazywane przychody z działalności w tym artystycznej, a wiec również i z praw autorskich, bo tego nie da się oddzielić?
A może warunki umowy coś zmienią. Zgadzam się, że tantiemy uzyskiwane od organizacji artystycznych, mają być opodatkowane zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 3 u.p.d.o.f., ale dlaczego przychód z faktury musi być dzielony na przychód z działalności gospodarczej i przychód osobisty?