Pytanie
W świadectwie pracy pracownika, w okresach zatrudnienia jest podane: od 4 października 1978 r. do 2 maja 1985 r. - pełny wymiar czasu pracy, oraz okres od 28 maja 1986 r. do 12 maja 2014 r. - pełny etat. A w pkt 7 tego świadectwa pracy jest wykazana służba wojskowa od 3 maja 1985 r. do 28 kwietnia 1986 r.
Czy służbę wojskową należy wliczyć do limitu urlopu wypoczynkowego oraz do nagrody jubileuszowej (jeżeli regulamin wynagradzania nic nie mówi o pomniejszaniu służby wojskowej do nagrody jubileuszowej)?