Jutro w Sejmie odbędzie się I czytanie projektu ustawy o ułatwieniu warunków wykonywania...
Katarzyna Bogucka
21.07.2014
Małe i średnie firmy
Ministerstwo Środowiska chce wspierać gminy, które sąsiadują z parkami narodowymi i rezerwatami, w...
PAP
21.07.2014
Środowisko
Praktyka sądów niejednokrotnie ułatwia właściwym organom podejmowanie decyzji o dochodzeniu...
Cezary Chabel
21.07.2014
Budownictwo
Nawet 20 instytucji może kontrolować każdą z działających w Polsce firm. Dla małych przedsiębiorców...
PAP
21.07.2014
Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej utworzy w regionie sieć inkubatorów przedsiębiorczości....
PAP
21.07.2014
Właściciele działek w Wigierskim Parku Narodowym (Podlaskie) sprzeciwiają się planom wprowadzenia...
PAP
21.07.2014
Środowisko
Przy rozbudowie zakładu pracy pracodawca jest równocześnie inwestorem. W związku z tym pr.bud....
Edward Kołodziejczyk
21.07.2014
Budownictwo
Coraz więcej osób w Polsce jest zainteresowanych uruchomieniem profesjonalnej hodowli raków; w...
PAP
19.07.2014
Środowisko
Wielka Brytania wzywa do gruntownych reform unijnego systemu handlu emisjami (EU ETS), które...
PAP
19.07.2014
Środowisko
Mieszkańcy miejscowości sąsiadujących z Obiektem Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych Żelazny...
PAP
18.07.2014
Środowisko
Jakie wymagania prawne musi spełnić firma, która zamierza rozpocząć działalność polegającą na...
PAP
18.07.2014
Środowisko
Wartość gwarancji udzielonych przez BGK w ramach programu de minimis do końca czerwca wyniosła 11...
PAP
18.07.2014
Ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych gazów cieplarnianych, np. freonu i halonu, które są...
PAP
18.07.2014
Środowisko
Liczba oddanych do użytku mieszkań w czerwcu wyniosła 10 tys. 561 i było to o 0,8 proc. więcej rok...
PAP
18.07.2014
Budownictwo
Liczba rozpoczętych inwestycji w zakresie budowy domów mieszkalnych w USA spadła w czerwcu i...
PAP
18.07.2014
Budownictwo
Greenpeace Polska chce więcej zielonej przestrzeni w miastach i zapowiada w tym celu współpracę z...
PAP
18.07.2014
Środowisko
Spółka Skanska zbuduje dojazdy do przystanków i węzły integracyjne Pomorskiej Kolei Metropolitalnej...
PAP
18.07.2014
Budownictwo
Produkcja przemysłowa w czerwcu wzrosła o 1,7 proc. rok do roku, a w porównaniu z poprzednim...
PAP
18.07.2014
Budownictwo
Rozpoczęła się kampania społeczna Twarze przedsiębiorczości nawiązująca do motywu przewodniego...
Inny
18.07.2014
Lokatorzy mieszkań komunalnych w Inowrocławiu odpracowują swoje zadłużenie za czynsz wykonując...
PAP
18.07.2014
Budownictwo
Prowadzony przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów rejestr klauzul abuzywnych, który...
Inny
18.07.2014
Czy osoba występująca o udostępnienie informacji o środowisku bez pisemnego wniosku musi się...
Ewa Florkiewicz
17.07.2014
Środowisko
W doktrynie i orzecznictwie powszechny jest pogląd twierdzący, że błędne jest utożsamianie działki...
Maciej Czepiel
17.07.2014
Budownictwo
Samochody osobowe odpowiadają za ok. 12proc. emisji dwutlenku węgla w Unii Europejskiej. Aby...
PAP
17.07.2014
Nowe technologie
Australijski Senat zniósł w czwartek podatek od emisji CO2, krytykowany przez kompanie węglowe. Nie...
PAP
17.07.2014
Środowisko
W przyszłym roku ma być gotowy nowy raport na temat zasobów gazu łupkowego w Polsce. Powstanie na...
PAP
17.07.2014
Środowisko
Do 2016 r. odrestaurowana zostanie w Gdańsku XVIII-wieczna kamienica, jedna z nielicznych w...
PAP
17.07.2014
Budownictwo
Kieleckie Kopalnie Surowców Mineralnych jeszcze w tym tygodniu złożą wniosek do GDDKiA o wypłatę...
PAP
17.07.2014
Budownictwo
W dniu 2 czerwca 2011 r. weszły w życie przepisy ograniczające obowiązki przedsiębiorców w okresie...
Waldemar Gos
17.07.2014
Co roku budżet traci wiele milionów złotych z powodu bezprawnego korzystania z gruntów skarbu...
PAP
17.07.2014
Budownictwo