Pytanie
Mamy podpisać umowę na usługę konserwacji rozliczną półrocznie jednego zestawu hydroforowego (półroczna opieka konserwacyjna gwarantująca wykonanie raz na pół roku przegląd okresowy), zainstalowanego w budynku hydroforni. Serwisowany zestaw hydroforowy obsługuje dwa budynki zarządzane odrębnie przez dwie niezależne wspólnoty mieszkaniowe. Umowa jest zawarta między nasza spółką jako wykonawcą, a wspólnotą mieszkaniową X i wspólnota mieszkaniową Y jako zamawiającym. Ustalona jedną cenę za usługę, natomiast faktury za każdy okres rozliczeniowy (pół roku) mają być wystawione dwie na każdą wspólnotę mieszkaniową odrębnie w wysokości 1/2 ceny usługi na wspólnotę X i w wysokości 1/2 ceny usług na wspólnotę mieszkaniową Y. Niezależnie, treść umowy przewiduje, że w przypadku, gdy w ramach opieki konserwacyjnej będzie konieczność wymiany części na serwisowanym zestawie hydroforowym powyżej ustalonego limitu, zamawiający będzie obciążany za zużycie tej części, tj. każda wspólnota mieszkaniowa w wartości 1/2 wartości zużytej części i będą wystawione dwie odrębne faktury.
Czy takie postępowanie jest prawidłowe, jeśli chodzi o przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, czy można wystawić dwie faktury za jedną usługę na dwóch różnych kontrahentów w wysokości po połowie ceny, jak i obciążać ich w ten sam sposób za zużycie części?
Co wpisać w treść faktury?
Jeśli nie, to jakie rozwiązanie będzie prawidłowe w naszej sytuacji?