Pytanie
Spółka zajmuje się realizacją projektów deweloperskich. Na tą chwilę prowadzone są prace wstępne dot. budowy. Z wolnych środków spółka udzieliła pożyczki jednostce powiązanej. Podatnik odlicza VAT w całości od dokonywanych zakupów i dotychczas nie wykazywał żadnej sprzedaży. W 2014 r. spółka będzie zobowiązana do wystawienia faktury sprzedaży na odsetki od tej pożyczki ze stawką VAT zwolnioną. Innej sprzedaży nadal nie będzie.
Czy wystawienie takiej faktury powoduje zastosowanie odliczenia częściowego na podstawie proporcji VAT?
Czy w związku z tym należy zwrócić się do Urzędu Skarbowego o wyznaczenie prognozy proporcji i od kiedy ten wskaźnik należy stosować?
Co należy podać w takim piśmie?