Pytanie
Kredytobiorca stara się o kredyt mieszkaniowy na dokończenie budowy domu jednorodzinnego położonego na działce nr 57/2. Zabezpieczeniem kredytu będzie wpis hipoteczny w KW, która obejmuje działkę nr 57/2 z domem mieszkalnym w trakcie budowy oraz działkę nr 58, na której znajdują się istniejące już zabudowania tj. inny dom mieszkalny i budynki gospodarcze. Dział III KW obciążony jest nieodpłatną dożywotnią służebnością gruntową rzecz rodziców Kredytobiorcy. Służebność ta polega na prawie korzystania z połowy domu mieszkalnego i z połowy zabudowań gospodarczych już wybudowanych (służebnością nie jest obciążony dom mieszkalny w trakcie budowy.) Pytanie:
Czy ww. służebnością jest obciążona tylko ˝ wybudowanego domu mieszkalnego i zabudowań gospodarczych, czy też służebność ta będzie obejmować wszystkie inne obiekty budowlane, które powstaną na działkach objętych tą księgą wieczystą?