Pytanie
Nasz kontrahent zlikwidował działalność gospodarczą (osoba fizyczna) z końcem 2013 r. Zgodnie z zawartą z nami umową dealerską należna mu za dany miesiąc prowizja może ulec rekalkulacji w terminie 12 miesięcy. W związku z czym będzie on zobowiązany do wystawienia faktury korygującej do wcześniej wystawionej faktury na prowizję. Taka jest specyfika branży (telekomunikacja, zawieranie umów na usługi telekomunikacyjne). Za każdą zawartą z klientem umowę na usługi dealer otrzymuje prowizję, która może być w terminie do 12 miesięcy skorygowana np. z powodu zerwania umowy. Kontrahent twierdzi, że nie może nam wystawić faktury z bieżącą datą bo już nie prowadzi działalności.
Jak rozwiązać problem braku faktury korygującej?
Korekta zmniejszyła by nam koszty i stała się podstawą do żądania zwrotu pieniędzy.