Pytanie
Czy można zawrzeć umowę o dzieło na prowadzenie ksiąg rachunkowych w zakresie wyodrębnionego projektu realizowanego przez jednostkę?
Prowadzenie ksiąg rachunkowych jest na mocy umowy obowiązkiem biura rachunkowego. Jednak jednostka uzyskała dofinansowanie ze środków publicznych i w ramach tego dofinansowania będzie realizowała projekt. Do księgowania tego projektu chciałaby zawrzeć umowę o dzieło z określonym miesięcznym wynagrodzeniem z osobą, która podejmie się księgowania tego projektu. Koszty w umowie o dzieło liczone będą w stawce 20% przychodu.
Czy takie rozwiązanie jest zgodne z prawem?