Pytanie
Kto i w jaki sposób ma ująć w ciężar kosztów podatkowych wartości opłaconej polisy?
Ojciec prowadził firmę transportową. W trakcie swoje działalności gospodarczej na poszczególnej pojazdy zawierał polisę ubezpieczeniową. Prowadząc swoją firmę był na księgach rachunkowych ze względu na obroty. W poczet kosztów podatkowych zaliczał odpowiednią wartość opłaconej polisy. Darował swoje przedsiębiorstwo synowi jako zorganizowaną całość. Wraz z przedsiębiorstwem przekazał również pojazdy, które były ubezpieczone. Pewna cześć z każdej polisy nie została zaliczona w poczet kosztów podatkowych - ponieważ nie upłynął okres na jaki została zawarta. Syn jako nowy podmiot gospodarczy założył PKPiR. Jak ująć w koszty podatkowe powyższe polisy? Naszym zdaniem koszty polis mogą być zaliczone w poczet kosztów podatkowych u syna. W tym względzie posiłkuję się poglądem Pani Edyty Zaniewicz z zaprezentowanym w analizie "Rozliczenia międzyokresowe kosztów przy zmianie metody prowadzenia PKPiR". Co prawda w naszym przypadku dochodzi do zmiany podmiotowości - kto inny jest podatnikiem - to jednak z uwagi że chodzi o skutki podatkowe i opodatkowanie dochodów pochodzących z tego samego przedsiębiorstwa zmiana podmiotowości nie ma znaczenia.