Pytanie
W ramach planowanej budowy układu drogowego planowana jest budowa zbiornika retencyjnego podziemnego o powierzchni 2000 m2 wraz z zagospodarowaniem terenów zieleni i rekreacji. Budowa układu drogowego nie przekracza 1 km, więc nie jest kwalifikowana w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397, z późn. zm.) - dalej r.p.z.o.ś.
Czy budowa zbiornika retencyjnego jest kwalifikowana zgodnie z r.p.z.o.ś.?
Jeśli tak, to w którym punkcie jest mowa o zbiornikach retencyjnych?
Jaki organ wydaje tę decyzję: burmistrz czy RDOŚ?
Inwestycja planowana jest na terenach miejskich, a nie rolnych.