Pytanie
Wykonujemy usługę dla kontrahenta polskiego na podstawie umowy. Skład i receptura wyrobu określa know-how. W ramach usługi wykorzystujemy własne linie produkcyjne i 90% własnego materiału do produkcji. Najistotniejsze dodatki 10% są dostarczane przez podmiot unijny do naszego magazynu na podstawie zamówienia od podmiotu polskiego odbiorcy finalnego wyrobu. Towar dostarczany przez podmiot unijny nie jest naszą własnością i nie dokonujemy za niego płatności. Po wytworzeniu wyrobu sprzedajemy go do kontrahenta krajowego nie doliczając kosztu dodatku 10%. Za ten dodatek podmiot unijny otrzymuje płatność od innego podmiotu unijnego - w ramach umowy z podmiotem polskim do którego sprzedajemy nasz wyrób z częściowo powierzonego materiału. Pytanie dotyczy WNT.
Czy powinien być wykazywany przez kontrahenta unijnego będącego właścicielem dodatku, który jest jego własnością i podlega przetworzeniu w ramach produkcji nowego wyrobu?
Naszym zdaniem kontrahent unijny powinien wykazać WNT i dokonać rejestracji na terenie Polski.