Prawo.pl
Przedsiębiorcy nadal będą mogli korzystać zulg, prowadząc biznes wspecjalnych strefach...
Katarzyna Bogucka
04.12.2013
Unia Europejska nie powinna podejmować decyzji w sprawie własnych przyszłych celów klimatycznych...
Żylińska Julita
04.12.2013
Środowisko
W listopadzie 2015 r. ma zostać uruchomiona nowa spalarnia odpadów komunalnych w Krakowie -...
Czerkawski Rafał
04.12.2013
Środowisko
Czy pracownik ma prawo do urlopu ojcowskiego po rozwiązaniu stosunku pracy(umowa zawarta na czas...
Maria Sobieska
04.12.2013
Nie wystarczy ustna zgoda wyrażona przez pracownika zarządu dróg, na podstawie, której strona...
Anna Dudrewicz
04.12.2013
Budownictwo
Wartość inwestycji w projekt petrochemiczny, który mogą zrealizować Lotos z Grupą Azoty, szacowana...
Borkowska Monika
03.12.2013
Środowisko
Przepis, który nie pozwala małżonkom uzyskać odrębnych numerów ewidencji producentów rolnych w...
Jędrzejewska Katarzyna
03.12.2013
Budownictwo
Do jakiego procesu odzysku należy zakwalifikować działania polegające na sortowaniu odzieży...
Paweł Sosnowski
03.12.2013
Środowisko
Czy wójt może samodzielnie sprostować treść merytoryczną analizy urbanistycznej, będącej...
Anna Kawecka
03.12.2013
Budownictwo
Polska znalazła się na trzecim miejscu wśród światowych winowajców emisji gazów wynika z...
Łukasz Matłacz
03.12.2013
Środowisko
Idea sieci Natura 2000 jest wprowadzana w Unii Europejskiej od roku 1992. Jej głównym celem jest...
Łukasz Matłacz
03.12.2013
Środowisko
Po II wojnie światowej do wód Morza Bałtyckiego, razem z bombami i pociskami, trafiło około 50 tys....
Łukasz Matłacz
03.12.2013
Środowisko
Od nowego roku zmieni się moment powstania obowiązku podatkowego w VAT. Co do zasady, będzie on...
Tomasz Krywan
03.12.2013
Na etap uzgodnień międzyresortowych przekazano projekt ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu...
Łukasz Matłacz
03.12.2013
Środowisko
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe odebrało nagrodę za wybitne osiągnięcia w dziedzinie...
Karol Kozłowski
03.12.2013
Środowisko
W przypadku budowy poszczególnych obiektów na lądowisku, jak nawierzchnie, odwodnienie, ogrodzenie...
Wanda Pszczółkowska
03.12.2013
Budownictwo
Przedsiębiorcy, którzy wnioskują o indywidualną interpretację przepisów z zakresu ubezpieczeń...
Marta Schodzińska
03.12.2013
20 proc. afrykańskich słoni zginie w ciągu najbliższej dekady, jeśli nie ograniczy się działalności...
PAP
03.12.2013
Środowisko
Dostęp do kanalizacji sanitarnej dla około 1,4 mln użytkowników, nowe zakłady gospodarstwa odpadami...
Karol Kozłowski
03.12.2013
Środowisko
Przyczyna i charakter zalania ma bezpośredni wpływ na to, jaki podmiot zadecyduje o wysokości...
Renata Mosiołek
03.12.2013
Środowisko
Określenie wzajemnych relacji prawa wodnego i prawa budowlanego należałoby rozpocząć od odpowiedzi...
Bogna Czajka-Marchlewicz
03.12.2013
Budownictwo
Określenie wzajemnych relacji prawa wodnego i prawa budowlanego należałoby rozpocząć od odpowiedzi...
Bogna Czajka-Marchlewicz
03.12.2013
Środowisko
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na projekt i budowę obwodnicy Góry...
Wanda Pszczółkowska
03.12.2013
Budownictwo
Związek międzygminny, odpowiedzialny za zagospodarowanie odpadów w Poznaniu i okolicznych gminach,...
Szymandera Mateusz
03.12.2013
Środowisko
Instalacja fotowoltaiczna zamontowana na dachu kościoła Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Jaworznie...
Babak Mateusz
03.12.2013
Nowe technologie
Aby osoba, która nabyła prawo użytkowania wieczystego w drodze sukcesji singularnej mogła żądać...
Magdalena Niewińska-Struszyńska
02.12.2013
Budownictwo
Z dniem 28 listopada ustanowiony został Pełnomocnik Rządu do spraw Zarządzania Infrastrukturą...
Wanda Pszczółkowska
02.12.2013
Budownictwo
W dniach 4-5 grudnia 2013 r. Senat zbierze się na 44. posiedzeniu. W porządku obrad jest dziesięć...
Łukasz Matłacz
02.12.2013
Środowisko
Kraje bogate mają technologię atomową lub związaną z wiatrakami czy fotoogniwami. I jeśli mocno...
Łukasz Matłacz
02.12.2013
Środowisko
Z danych przedstawionych przez GIOS wyraźnie wynika, że za przekroczenie dopuszczalnych stężeń...
Łukasz Matłacz
02.12.2013
Środowisko