Pytanie
Jesteśmy czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług oraz podatnikiem unijnym zarejestrowanym tylko w Polsce. Obecnie wykonujemy usługę na nieruchomości (montaż zbiornika) na terenie Niemiec dla kontrahenta zarejestrowanego w Niemczech. Do wykonania powyższej usługi wynajęliśmy od firmy polskiej (także zarejestrowanej w Polsce) dźwig wraz z operatorem. Podwykonawca wystawił na nas fakturę VAT za usługi dźwigowe z podatkiem 23%, zgodnie z art. 28b u.p.t.u. (miejscem świadczenia usług jest miejsce, gdzie usługobiorca ma siedzibę).
Czy prawidłowo postąpił podwykonawca, wystawiając na nas fakturę VAT z podatkiem 23%?
Czy podwykonawca powinien wystawić fakturę bez VAT, zgodnie z art. 28e u.p.t.u., czyli nie podlega podatkowi w Polsce?