Pytanie
Spółka posiada pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych z terenu projektowanego osiedla budynków wielorodzinnych do rzeki i na wykonanie wylotu wód opadowych do rzeki, wydane w marcu 2014 r. W chwili obecnej spółka chce tym samym projektowanym wylotem odprowadzać z przedmiotowego terenu wody drenażowe. Wylot jeszcze nie został wykonany.
Czy w tej sytuacji można zmienić pozwolenie wodnoprawne, dodając punkt dotyczący odprowadzania wód drenażowych i pobrać opłatę 217 zł w związku z tym, że dojdzie inny rodzaj szczególnego korzystania z wód, tj. art. 37 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne – dalej pr. wod.?