Pytanie
Spółka użytkuje na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej samochód osobowy nabyty w 2011 r. Przy nabyciu tego samochodu kwota podatku naliczonego stanowiła 6000 zł. Samochód osobowy użytkowany jest wyłącznie do celów służbowych. W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy p podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, stwierdziliśmy, że treść art. 7 ust. 1 ustawy nowelizującej pozwala przyjąć założenie o wyłączeniu z opodatkowania, w przypadku nieodpłatnego użycia na cel nie związany z prowadzoną działalnością gospodarczą. Tego typu pogląd sądzimy, że uzasadnia również zapis art. 16 znowelizowanej ustawy, który de facto wstecznie wprowadza jego obowiązywanie. Dalej, zapis art. 7 zwalniał nas również z konieczności zgłoszenia w urzędzie skarbowym. Prosimy o ustosunkowanie się do naszej interpretacji zapisu art. 7 ust. 1 w związku z art. 16 ustawy nowelizującej z dnia 7 lutego 2014 r.