Pytanie
Spółka komunalna wybudowała na wydzierżawionym gruncie (wydzierżawiający to Związek Gmin a w części Gmina - właściciel spółki) stację przeładunkową do odpadów komunalnych (budynki, budowle, utwardzenie gruntu, place itp.) oraz punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - tzw. PSZOK.
Czy spółka komunalna ma potraktować wszystkie ww. obiekty, tj. budynki (wiata magazynowa itp.) i budowle (w tym plac, brama, waga samochodowa) jako nakłady na obcym środku trwałym, tj. gruncie i amortyzować je stawką 10%?
Zgodnie z KC właściciel gruntu jest właścicielem obiektów zbudowanych na nim, a właścicielem jest Gmina i Związek Gmin. W umowie dzierżawy wpisano "ogólnie", że nakłady zostaną rozliczone tj. zwrócone spółce po wygaśnięciu umowy, bez precyzowania kryteriów zwrotu.
Czy spółka może obniżyć stawkę amortyzacyjną do np 2,5 i 4%?
Czy analogicznie tj. jako inwestycje w obcym środku trwałym należy potraktować tzw MiniPszoki, czy kontenery postawione na utwardzonym placu i gruncie Gminy z doprowadzeniem mediów do kontenera?
Czy amortyzacja stanowi KUP dla spółki?