Uwolnienia cen gazu oraz nowelizacji ustawy nakazującej importerom tworzenie strategicznych zapasów...
PAP
27.04.2015
Środowisko
Krakowianie coraz chętniej ubiegają się o dotację do wymiany pieców węglowych na proekologiczne...
Ewa Saj
27.04.2015
Środowisko
426,7 ha gruntów pod budowę południowej obwodnicy Olsztyna przejął inwestor - Generalna Dyrekcja...
PAP
27.04.2015
Budownictwo
Raport płacowy, który ma pokazać, ile zarabiają w woj. opolskim pracownicy firm zatrudnieni na...
PAP
27.04.2015
Wejście w życie ustawy o OZE powinno przyspieszyć inwestycje w energetykę wiatrową. Proponowane...
Wioletta Rybicka
27.04.2015
Środowisko
Przejściowe rozwiązania przestrzenne na terenie Nowego Centrum Łodzi oraz program badań dotyczący...
PAP
27.04.2015
Budownictwo
Blisko połowa przedsiębiorców z powodu braku zaufania do kontrahenta rezygnuje z części umów, a 35...
Krzysztof Sobczak
27.04.2015
Małe i średnie firmy
W piątkowym głosowaniu posłowie zdecydowali o ostatecznym kształcie prezydenckiej ustawy...
Agnieszka Matłacz
27.04.2015
Budownictwo
Nadzór nad gospodarowaniem zasobami kopalin w Wielkopolsce nie funkcjonuje prawidłowo wynika z...
PAP
27.04.2015
Środowisko
Czy do wydania pozwolenia wodnoprawnego na budowę wylotu oczyszczonych wód deszczowych wymagany...
Lucyna Osuch - Chacińska
27.04.2015
Środowisko
Osiem państw wchodzących w skład Rady Arktycznej zadeklarowało w piątek wolę walki ze zmianami...
PAP
27.04.2015
Środowisko
Podczas 91. posiedzenia Sejmu, posłowie uzgodnili końcowy kształt rozwiązań zawartych w nowelizacji...
Maria Pietkiewicz
27.04.2015
Budownictwo
Rosnąca liczba udarów, zawałów serca, zaostrzeń astmy, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc,...
PAP
27.04.2015
Środowisko
Konfederacja Lewiatan przeprowadziła 12. edycję badań sektora MMŚP. Zebrane dane pozwoliły ocenić...
Katarzyna Bogucka
27.04.2015
Małe i średnie firmy
Zniesienie 500 zł opłaty recyklingowej płaconej przy sprowadzaniu samochodu z zagranicy, a w zamian...
PAP
26.04.2015
Środowisko
Geodezyjne wyznaczenie obiektów budowlanych w terenie służy przestrzennemu usytuowaniu tych...
24.04.2015
Budownictwo
Agencja Nieruchomości Rolnych dysponuje najbardziej zróżnicowanym zasobem gruntów pod inwestycje. W...
PAP
24.04.2015
Budownictwo
Umożliwienie drogą elektroniczną, w sposób łatwy i intuicyjny, dopełnienia procedur oraz...
Katarzyna Bogucka
24.04.2015
Na terenie stacji Warszawa Główna powstaną m.in. biura, mieszkania i przestrzeń handlowo-usługowa -...
PAP
24.04.2015
Budownictwo
Jaki był cel wprowadzenia rozporządzenia w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych?
Janusz Jerzy
24.04.2015
Środowisko
Kary za nielegalne reklamy będą wynosić czterdziestokrotność opłat reklamowych, a więc będą zależeć...
PAP
24.04.2015
Środowisko
Odporność firm rodzinnych na kryzysy i zbliżająca się wymiana pokoleniowa sprawiły, że awansują one...
Inny
24.04.2015
Na inwestycje w badania i rozwój decydują się najczęściejfirmy, które już wdrożyły podobne...
PAP
24.04.2015
1 maja 2015 r.wejdzie w życieznowelizowana ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń...
Marta Schodzińska
24.04.2015
21 kwietnia br. w Białymstoku, podczas uroczystych obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków,...
Maria Pietkiewicz
24.04.2015
Budownictwo
W Ministerstwie Środowiska została podsumowana pierwsza dekada członkowska Polski w Unii...
Wioletta Rybicka
24.04.2015
Środowisko
W czwartek podczas wieczornej debaty nad senackimi poprawkami do ustawy krajobrazowej kluby PO i...
PAP
24.04.2015
Środowisko
Na 3,6 mld zł oszacowano koszt działań, które mają poprawić stan wód w regionie wodnym Dolnej Wisły...
Ewa Saj
24.04.2015
Nowe technologie
Organizacje ekologiczne i grupa posłów apelują do resortu gospodarki, który pracuje nad nowelizacją...
PAP
24.04.2015
Środowisko
Stan środowiska w Polsce jest coraz lepszy, ale wyzwaniem dla kraju pozostaje gospodarka...
PAP
24.04.2015
Środowisko