Prawo.pl
Polska ma jeden z najwyższych na świecie wskaźników śmiertelności w pożarach wynoszący 1,53 ofiar...
Maria Pietkiewicz
13.04.2015
Budownictwo
W jakiej formie należy udzielić pełnomocnictwa do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu w imieniu...
Artur Ratajszczak
13.04.2015
Budownictwo
W komentarzu zaprezentowano zagadnienia dotyczące gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w...
Agnieszka Matłacz
10.04.2015
Budownictwo
W przypadku, gdy obiekt stanowi współwłasność kilku podmiotów decyzja nakazująca usunięcie...
Artur Ratajszczak
10.04.2015
Budownictwo
Ministerstwo Gospodarki ignoruje problem zanieczyszczonego powietrza. Eksperci i ekolodzy apelują o...
Wioletta Rybicka
10.04.2015
Środowisko
Trzeba ograniczyć liczbę drzew rosnących przy drodze - wnioskuje Najwyższa Izba Kontroli. Powód?...
Wioletta Rybicka
10.04.2015
Środowisko
Skuteczniejsze ratowanie przedsiębiorstw przed upadłością - to podstawowy cel nowej ustawy Prawo...
Krzysztof Paczoska
10.04.2015
Dzięki porozumieniu podpisanemu przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i Agencji Rozwoju Przemysłu...
Inny
10.04.2015
Choć Polska buduje nowe drogi o wysokim standardzie, należą one do najniebezpieczniejszych w...
PAP
10.04.2015
Budownictwo
Co należy zrobić w przypadku różnicy między wagą przyjętych i przekazanych odpadów, która wynika z...
Janusz Jerzy
10.04.2015
Środowisko
Prawie co piąta gmina nie wprowadziła informacji o azbeście na swoim terenie do obowiązkowego od...
PAP
10.04.2015
Środowisko
W związku z nowelizacją ustawy - Prawo budowlane, od 28 czerwca 2015 r. definicja obiektu...
Tomasz Krywan
10.04.2015
Budownictwo
Nie będzie ustawy antyodorowej, resort środowiska przygotuje tylko kodeks dobrych praktyk dla...
PAP
10.04.2015
Środowisko
1 kwietnia 2015 r. weszły w życie zmienione przepisy Kodeksu pracy, umożliwiające zachowanie...
Marta Schodzińska
10.04.2015
Emaile z ofertami odpłatnej zmiany regulaminu sklepu internetowego kierowane do przedsiębiorców...
Justyna Gryczka-Jezierska
09.04.2015
Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej dla małych firm o przychodach nieprzekraczających 34 mln...
Przemysław Czajor
09.04.2015
O tym, jak inwestować unijne euro z pożytkiem dla środowiska, dyskutowali przedstawiciele...
Wioletta Rybicka
09.04.2015
Środowisko
W jaki sposób zaewidencjonować faktoring w PKPiR?
Tomasz Krywan
09.04.2015
Jak należałoby zdefiniować pobór wód do celów gospodarczych? Czy pobór wód do celów zaopatrzenia...
09.04.2015
Środowisko
Zakład Ubezpieczeń Społecznych unieważnił komuniakt, zgodnie z którym zobowiązywał płatnikówskładek...
Marta Schodzińska
09.04.2015
Ułatwienia przy przeładunkach towarów, otwieraniu procedury TIR oraz przy procedurach awaryjnych w...
Katarzyna Bogucka
09.04.2015
Stopa bezrobocia rejestrowanego zmniejszyła się w marcu do 11,7 proc. z 12 proc. wlutym wynika...
Marta Schodzińska
09.04.2015
Należy przystać na alternatywny sposób odprowadzania wody z działki inwestora. To nie inwestor...
Anna Kamińska
09.04.2015
Budownictwo
Wdrożenie rozwiązań tworzących system obsługi i wsparcia podatnika ma za zadanie zmienić...
Katarzyna Bogucka
08.04.2015
Czy budowa drogi publicznej obejmującej swoim zakresem tylko działki będące własnością wnioskodawcy...
PAP
08.04.2015
Budownictwo
Inwestycje w Polsce napędzają biznes, ale niejednokrotnie są one dość kosztowne. Na rynku istnieje...
Inny
08.04.2015
Małe i średnie firmy
Zapotrzebowanie na gaz ziemny w Polsce powinno w najbliższych latach systematycznie rosnąć. Tak...
Wioletta Rybicka
08.04.2015
Środowisko
Transport drogowy towarów, roboty budowlane oraz konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych to...
Katarzyna Bogucka
08.04.2015
Przepisy pozwalające osobom prawnym na żądanie przekształcenia przysługującego im prawa użytkowania...
Deloitte
08.04.2015
Budownictwo
W tempie 20 proc. rocznie rozwija się rynek ekologicznej żywności. Dynamiczny wzrost sprzedaży...
Wioletta Rybicka
08.04.2015
Środowisko
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski