Pytanie:
W jaki sposób starosta może zawiesić działalność społecznej straży rybackiej?

Na chwilę obecną SSR nie posiada komendanta i nie ma możliwości powołania nowego (ponieważ okręg PZW nie wystąpił z wnioskiem do starosty, jak przewiduje regulamin). Regulamin SSR nie jest akceptowany przez część kół w powiecie oraz przez okręg PZW. Ponadto od dłuższego czasu występują liczne konflikty w organizacji. W związku z powyższym na spotkaniu wszystkich zainteresowanych podjęto decyzję o zawieszeniu funkcjonowania SSR do czasu opracowania nowego regulaminu.
Co powinien zrobić starosta w takiej sytuacji i na jakiej podstawie?

Odpowiedź:
Starosta nie dysponuje kompetencjami do zawieszenia funkcjonowania społecznej straży rybackiej. Starosta nie sprawuje nadzoru nad SSR.

W opisanym przypadku brak możliwości powołania komendanta SSR, konflikty w organizacji powinny skutkować rozwiązaniem SSR przez radę powiatu.

Nadzór nad SSR sprawuje komendant wojewódzki Państwowej Straży Rybackiej (PSR), zgodnie z art. 24 ust. 3 ustawy z 18.04.1985 r. o rybactwie śródlądowym – dalej u.r.ś. i to on powinien zwrócić się z wnioskiem o ewentualne rozwiązanie SRR. Starosta może co najwyżej zwrócić się z pytaniem do PZW, dlaczego wbrew regulaminowi nie występuje z wnioskiem o powołanie komendanta SSR. Jeśli przyczyny tej sytuacji są staroście znane i faktycznie nie ma możliwości, aby SSR funkcjonowała prawidłowo, może on zwrócić się do komendanta wojewódzkiego PSR, aby ten z kolei zwrócił się do rady powiatu o rozwiązanie SRR. Natomiast fakt, że członkowie SSR nie akceptują regulaminu, nie ma większego znaczenia, bowiem to rada powiatu uchwala regulamin (art. 24 ust. 1a u.r.ś.) i może, ale nie musi, zdecydować o uchwaleniu nowego regulaminu.

Uzasadnienie:
Ani u.r.ś., ani rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z 17.05.1999 r. w sprawie zasad sprawowania nadzoru specjalistycznego nad Społeczną Strażą Rybacką oraz ramowego regulaminu tej straży nie zawierają postanowień dotyczących możliwości zawieszenia funkcjonowania SSR czy zasad jej rozwiązywania. Skoro nie ma możliwości zawieszenia funkcjonowania SSR, to jedyną możliwością jest albo powołanie komendanta SSR i dalsze funkcjonowanie w oparciu o regulamin uchwalony przez radę powiatu, albo jej rozwiązanie. W praktyce wnioski o rozwiązanie SSR kieruje komendant wojewódzki PSR, który w tym momencie powinien najpierw przeprowadzić kontrolę funkcjonowania SSR i w zależności od ustaleń podjąć odpowiednie działania, z wnioskiem do rady powiatu o rozwiązanie SSR włącznie.

Sami członkowie SSR nie mogą zdecydować o zawieszeniu funkcjonowania SSR. 

Prawo Ochrony Środowiska
Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami