W okresie styczeń-czerwiec 2017 r. oddano do użytkowania 78,3 tys. mieszkań. Wskaźnik oddanych mieszkań osiągnął poziom 2,0 (liczba oddanych na 1000 mieszkańców), co stanowi najwyższy wynik względem porównywalnego okresu od 1991 roku. Wpływ na taką sytuację miał sektor rynkowy, obejmujący 99,1% wszystkich oddanych do użytkowania mieszkań w analizowanym okresie, w którym z kolei dominującą rolę odgrywało budownictwo indywidualne (39,4 tys. mieszkań), a w drugiej kolejności deweloperskie (37,4 tys.). Najmniej do użytkowania oddano mieszkań spółdzielczych – 0,76 tys.

Struktura sektora rynkowego nie różni się od tej z poprzednich lat, przy czym umacnia się pozycja deweloperów względem budownictwa indywidualnego. W ramach budownictwa społecznego, obejmującego budownictwo komunalne, społeczne czynszowe i zakładowe, w okresie styczeń-czerwiec 2017 r. oddano do użytkowania 655 mieszkań, co stanowi 0,9% nowo wybudowanych mieszkań ogółem. Chociaż liczba oddanych do użytku mieszkań społecznych w omawianym okresie zmalała względem analogicznego okresu w roku poprzednim (966 mieszkań), to systematycznie wzrastająca od 2015 r. liczba lokali, których budowę rozpoczęto i na których budowę wydano pozwolenie lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym, pozwala wnioskować o odwróceniu się tego trendu w latach kolejnych. Od stycznia do czerwca 2017 r. rozpoczęto budowę 106 tys. mieszkań, co oznacza wzrost o 22,9% względem analogicznego okresu w roku poprzednim, a jednocześnie stanowi najwyższy wynik od 2010 roku. Tak wysoka liczba nowo uruchamianych inwestycji jest rezultatem przede wszystkim wzmożonej działalności deweloperów oraz inwestorów indywidualnych. W okresie styczeń-czerwiec 2017 r. rozpoczęto budowę o 11,1 tys. więcej mieszkań deweloperskich względem pierwszych sześciu miesięcy 2016 r., co stanowi wzrost o 26,1%, a także o 8,3 tys. więcej lokali mieszkalnych w budownictwie indywidualnym (wzrost o 19,9%).

Źródło: www.mib.gov.pl, stan z 27.07.2017 r.

 

Serwis Budowlany
Artykuł pochodzi z programu Serwis Budowlany
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami