Pytanie pochodzi z Vademecum Głównego Księgowego

 
Do 30.06.2017 r. prowadziłem wraz ze wspólnikiem spółkę cywilną. Likwidacja spółki miała miejsce 1.07.2017 r. Rozliczaliśmy się na zasadach ogólnych (PKPiR + VAT). Otrzymaliśmy fakturę korektę wystawioną 1.07.2017 r. do faktury zakupowej (materiał) wystawionej 29.06.2017 r.
 
Czy mam prawo ująć fakturę korektę w rozliczeniu za czerwiec?
 
 
Odpowiedź
Korektę wystawioną 1 lipca do faktury zakupowej wystawionej z datą 29 czerwca należy ująć przy likwidacji działalności gospodarczej w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w czerwcu, czyli w ostatnim okresie prowadzenia działalności gospodarczej.
 
Uzasadnienie
Zgodnie z obowiązującym od 1.01.2016 r. przepisami art. 22 ust. 7f ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych- dalej u.p.d.o.f., jeżeli korekta, o której mowa w ust. 7c (czyli korekty, która nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką), następuje po likwidacji pozarolniczej działalności gospodarczej, zmniejszenia lub zwiększenia kosztów uzyskania przychodów dokonuje się w ostatnim okresie rozliczeniowym przed likwidacją pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej, zmianą formy opodatkowania lub zmianą zasad ustalania dochodu w odniesieniu do działów specjalnych produkcji rolnej. W powyższym przypadku ostatnim okresem rozliczeniowym będzie czerwiec - od 1 lipca nie prowadzona była już działalność.